Alena Hájková: Etiketa je potřebná, ale vzájemná důvěra víc

To jak žijeme, se nám vrací zpět a odráží se na naší psychice, tváři i výsledcích. Rozhovor o etiketě, jak to chodí s lidmi mezi lidmi, společenských akcích, umělcích i Karlu Gottovi. Motto rozhovoru – Každý tě přijme podle toho, jak vypadáš, a rozloučí se s tebou podle toho, co je v tobě.