O nás

Online lifestylový magazín se zaměřuje na vše, co přináší úspěch, inspiraci či profesionalitu.
Foto: VIPosobnosti

Na našich stránkách naleznete zajímavé názory, životní postoje a zkušenosti osobností z oblasti veřejného života, kultury, showbyznysu, sportu či společenských věd. Jsou mezi nimi lidé, kterých si můžeme vážit pro jejich moudrost, rozhled a úspěchy, kterých dosáhli a tímto tak významným způsobem ovlivnili dění okolo nás. Sázíme na profesionalitu, pozitivitu, ale i na společenské vystupování, sílu slova a myšlenky. Na námi organizované společenské a sportovní akce či vzdělávací semináře zveme osobnosti, se kterými jsme vzájemně propojeni prací, zkušenostmi, ale i dobrou náladou. Záleží nám na prestiži i výsledku.

  • K dosažení vrcholu je zapotřebí nejen fyzické zdatnosti, odborných znalostí, umění jednat a vycházet s lidmi, ale také neustálého hledání, poznávání, trpělivosti a pokory.
  • Důležitá je nejen víra a naděje v to, že daný cíl-vrchol zvládneme, ale také vědomí, že  máme víru v sami sebe, ve své schopnosti.
  • K opravdovému vrcholu často nevede přímá cesta, ale cesty plné různých překážek, zatáček, pádů a  neúspěchů. Potom je potřeba najít v sobě opět vnitřní sílu a znovu stoupat za vytyčeným cílem.
  • Cesta na vrchol je pro nás obrovskou životní zkušeností , poznáním hlubších hodnot a podstat, které nejsou na první pohled úplně zřetelné. Jejich dosažení nás mění a formuje v osobnosti, v lidi, kteří si váží nejen sami sebe, ale  také druhých.

Bez úcty k sobě, druhým a vyznáváním určitých hodnot lidé skutečného vrcholu nikdy nedosáhnou.