Kariéra a etiketa

Inspirace k úspěšné komunikaci, image, ale také o psaných a nepsaných pravidel společenského vystupování
Foto: Pixabay

Chcete zaujmout? Oslňte dobrým dojmem na začátku i na konci

Jak zapůsobit, aby naše šance nejen ve vyjednávání byly co největší? Dosáhněte dobrého prvního dojmu při vstupu i loučení. Většina z nás si velmi dobře uvědomuje, jak je při nástupu do zaměstnání nebo při obchodním jednání důležitý první dojem. Ten je důležitý nejen pro to, abychom zapůsobili sympaticky, ale také dosáhli určitého cíle.

Přinášíme 11 způsobů, jak přesvědčit lidi, aniž by to tušili

Zdá se vám, že jste druhé lidi během debaty nepřesvědčili přesto, že jste argumentovali správně, slušně a věcně? Rozhovory jsou daleko cennější než diskuze, protože v rozhovoru necháváme prostor oběma stranám pro vlastní vyjádření a názor, a také se můžeme něco zajímavé dozvědět.

Motivujte. Neshazujte své zaměstnance před druhými, ani mezi čtyřma očima

Aby měli podřízení alespoň pocit, že nedělají svojí práci zbytečně, děti, že se neučí nadarmo, je důležité, aby nadřízený, či učitel uměl správně motivovat. A to pochvalou za snahu, která se může zdát pro šéfa jako pouhá maličkosti. Pokud své podřízené vedení, či učitelé škol neumí pochválit a trvá jen výsledcích, může se stát, že zaměstnanci, či školáci začnou být frustrovaní, což se v konečné fázi projeví na výsledcích jejich činnosti a vůle. Není důležitý jen samotný výsledek, ale také cesta k jeho cíli, která spočívá ve strategii, vhodné motivaci, pochvale, ale také umění vytknout chyby tak, aby se druhých zásadně nedotkly.

Zařiďte si kancelář tak, aby byla útulná a oslnila

V kanceláři trávíme téměř celý den. Proto je důležité, abychom se v ní cítili dobře. Lépe se nám bude pracovat. Pokud máte tu možnost, zkuste kromě barev nebo materiálu také vhodně rozestavět nábytek a vyzdobte ji různými dekoračními předměty. Příjemnou změnu pocítíte okamžitě.

Asertivita nám pomáhá se rozhodnout i říci jasně NE

Co je asertivita. Dá se stručně říci že asertivitou nazýváme souhrn dovedností v jednání s lidmi, umožňující přiměřené prosazení oprávněných požadavků či odmítnutí nepřijatelných nároků. V praxi se jedná o správné využívání komunikačních technik a to jak v oblasti verbální tak i neverbální. Umění asertivního chování dává jedinci možnost odmítat manipulaci druhých, aniž by byla dotčena práva obou zúčastněných stran. Předpokládá ovšem také schopnost vnímat a orientovat se v sociálních situacích. Podstatná je přitom schopnost jasně a pravdivě vyjadřovat vlastní pocity a myšlenky, být jistý a autentický ve svém projevu.