Hrozí nám podle Karla Havlíčka energetická chudoba?

Autor: Alena Hájková

Karel Havlíček | Foto: VIPosobnosti
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Navyšování cen za pohonné hmoty, energie. „Vláda situaci neskutečně podcenila“, říká bývalý ministr obchodu. Jaký dopad by to znamenalo pro firmy i domácnosti?  A je podle Karla Havlíčka správné, že se věnuje pozornost především Ukrajině?  Nejen o těchto tématech v rozhovoru pro VIPosobnosti.cz.

Obstojí český průmysl, respektive česká ekonomika ve světové konkurenci po promítnutí zvýšených cen vstupů do konečné ceny našich výrobků?

Protože se předpokládá, že se ceny vstupů, zejména energií, zvýší celosvětově, tak nevidíme důvod k tomu, aby český průmysl celosvětově neobstál. Záleží také na tom, jak měli čeští výrobci své nákupní ceny fixovány ve srovnání se svými zahraničními kolegy. Faktem je, že se ceny energie neustále navyšují. A velmi důležité je, aby zasáhla vláda podobným způsobem jako v okolních zemích. Jinak opravdu může nastat snížení naší konkurenceschopnosti.

Ceny pohonných hmot se radikálně zvyšují, okolní země přijaly opatření ke zmírnění dopadů na domácí obyvatelstvo. Myslíte si, že opatření, která připravuje naše vláda, jsou dostatečná?

Jsou absolutně nedostatečná, vláda situaci neskutečně podcenila a v této chvíli je zjevné, že budou muset udělat plošná opatření, která jsme navrhovali my. To znamená, snížení DPH, odpuštění plateb pro obnovitelné zdroje, popřípadě zastropování cen. Máme tady několikatýdenní zpoždění a bohužel se to projevuje i v rozpočtu, který na to absolutně není připraven. Vláda totálně zaspala a projeví se to bohužel v tom, že domácnosti nedostanou potřebné podpory a spadnou do energetické chudoby.

Myslíte si, že zaspala schválně? Její evidentní prioritou je především dění na Ukrajině. Je to tak správně?

Musí se věnovat obojímu. Ukrajina je samozřejmě ve velkých těžkostech, ale to neznamená, že se nebudou věnovat našim domácím problémům. My vládu v těchto naléhavých problémech i postojích vůči Ukrajině a Rusku podporujeme, ale to neznamená, že budou ignorovat domácí problémy. A na problémy s cenami energií a zmírnění jejich dopadu na obyvatelstvo jsme upozorňovali již v polovině prosince, kdy jsme předávali vládu. Vypracovali jsme návrhy řešení. Ale setkali jsme se jen s arogancí a přezíravostí. Jejich pocit úspěchu z úspornějšího rozpočtu přebil všechny opoziční i odborné argumenty. Okolní země zatím jednaly ve prospěch svého obyvatelstva. V podpoře energetiky jsme prakticky nejhorší v celé Evropě. Jedná se o obrovskou prohru této vlády. Pokud okamžitě nezačne jednat, nepřizná, že udělala chybu, dopadne to naprosto katastrofálně jak pro domácnosti, tak pro firmy.

Urychlí současná energetická krize vývoj malých jaderných reaktorů, jejichž nástup ČEZ předpokládá v roce 2040?

Ne. Vývoj těchto reaktorů je v rukách nadnárodních společností a jejich nástup se předpokládá nejdříve ve 30. letech. Jejich nástup nebude mít žádný vliv na budování velkých jaderných elektráren. Role malých reaktorů bude spíše doplňková.

doc. Karel Havlíček exkluzivně pro VIPosobnosti.cz