Odstranění křečových žil není jen dámskou a kosmetickou záležitostí, říká přední cévní chirurg

Autor: MUDr. Karel Bártik exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Přichází jaro a s ním i naše představy o skvělé postavě a krásných, zdravých nohách. K tomu patří i odstranění křečových žil, které nás dokáží potrápit. A to nejen esteticky, ale také zdravotně. „Současná medicína přináší nové metody léčby, takže není pro pacienta už tak zatěžující,“ říká v rozhovoru pro VIPosobnosti.cz cévní chirurg MUDr. Karel Bártik.

Odstranění varixů je spíše kosmetickou záležitostí nebo také zanechává jejich odstranění nějaké následky?

Pro ženy, kterých je mezi nemocnými drtivá většina, hraje určitě velkou roli i vynikající kosmetický efekt moderních metod léčby. V případě odstranění větších žil však není ani ten nejšetrnější zákrok z hlediska kosmetiky naprosto ideální a zanechává stopy.

Jaký je mechanismus vzniku křečových žil?

Žíly jejichž chlopně se staly nedomykavé se protáhnou, vytvářejí provazce, vyboulí se a jejich stěna bývá tužší. Tyto rozšířené a vyboulené cévy jsou označovány jako varikozní žíly a jsou přímým důsledkem narůstajícího tlaku při refluxu (krátkodobému obrácení krevního toku v žíle).

Velmi častou příčinou vzniku varikozních žil dolních končetin je reflux ve stehenní žíle uložené v podkoží, zvané velká saféna ( vena saphena magna – v dosl. překladu „velká skrytá žíla“ ), který vede k zadržování ve viditelných žilách položených níže.

Významný vliv na vznik křečových žil má profese, zaměstnání, při němž se stojí (prodavačka, kadeřnice…) Jak je tomu například u dálkových řidičů?

Příznaky vyvolané žilní nedostatečností a varixy dolních končetin jsou způsobeny tlakem krve působícím u pánve do periferie a přidává se tlak působeným vahou krve ve sloupci představovaném žilním kmenem. Lidé se sedavým zaměstnáním nebo lidé, kteří v zaměstnání převážně stojí jsou postiženi nejčastěji. Sem spadají i dálkoví řidiči. Objevují se otoky, s nimi spojený pocit tíhy v končetinách, snadná unavitelnost dolních končetin a někdy křeče, dostavující se obvykle ve spánku v časných ranních hodinách. Mohou se však dostavovat i během dne při změně polohy dolních končetin.

Obvykle ráno jsou obtíže mírné nebo žádné a během dne se stupňují. Často si během dne potřebují tito lidé chvíli sednout a dát nohy do zvýšené polohy, aby tyto obtíže ustoupily.

Mohu onemocnět po operaci varixů?

Ne, v souvislosti s operací se křečové žíly netvoří.

Můj tatínek trpěl hypertenzí a měl křečové žíly. Mamince nic nechybí. Jakou „šanci“ mám ve svých 52 letech já, když jsem zatím úplně v pořádku a mám nízký krevní tlak, že onemocním?

Vysoký krevní tlak a křečové žíly nejsou spolu v žádném vztahu. Nijak se také navzájem neovlivňují. Navíc se většinou dědí tendence k jejich vzniku „po přeslici“, někdy ob jednu generaci. Takže je může tatínkova maminka vnučce „poslat“, aniž by se u otce objevily.

Jaké zdravotní komplikace křečové žíly přináší?

V první řadě je zánět žil, tedy těch povrchních. Pak následují otoky, změny v kůži ve smyslu pigmentací, tuhnutí podkoží, zánětlivé kožní projevy (ekzém) a nakonec bércový vřed.

Jak souvisí varixy s bércovými vředy?

Změny probíhající v kůži a podkoží mají za následek zhoršení kvality těchto tkání. S tím pak souvisí snížená odolnost vůči zevním vlivům a horší schopnosti hojení. Stačí drobné, jindy zcela zanedbatelné, poranění kůže a snížená hojivost nezabrání vniknutí infekce. Je-li současně přítomen otok podkoží vlivem zhoršeného návratu žilní krve, pak jsou v tomto místě vhodné podmínky pro vznik bércového vředu.

Mohou se křečové žíly objevit na dolních končetinách, trpí-li nemocný hemoroidy?

Ano, je to možné. Tato dvě onemocnění nejsou sice spojené nádoby a nelze říci, že by hemoroidy způsobily následně vznik křečových žil. P/ro obě onemocnění je však společným jmenovatelem snížení elasticity žilní stěny a snížení její odolnosti proti statickému tlaku.

K jakému odborníkovi mám zajít, mám-li podezření na křečové žíly?

Podle platných směrnic pojišťoven Vás k odborníkovi pošle obvodní lékař. Jen malá část mimopražských územních poboček pojišťoven má k disposici angiologické pracoviště. V naprosté většině případů je dalším krokem návštěva chirurgické ambulance. Pokud nebudou Vaše křečové žíly shledány vhodnými k operaci, odkáže Vás na konservativní léčbu, kterou Vám zajistí obvodní lékař buď sám, nebo ve spolupráci s interním specialistou.

Jak se řešil problém kdysi a jaké jsou možnosti léčby v dnešní době? Jaký je výhled do budoucna?

Kdysi je velmi široký pojem. Léčení křečových žil je problém od starověku, kdy máme jen kusé vědomosti podle nálezu nástrojů, o nichž se domníváme, že mohly být používány k léčení varixů. Od středověku do současnosti léčení spočívalo v jejich chirurgickém odstranění, v léčbě kompresivními obvazy, vstřikováním látky dráždící vnitřní stranu stěny žíly, což vedlo k jejímu uzavření nebo kombinace těchto metod.

Dnes je léčba pojímána komplexně. Laserem nebo radiofrekvenčními vlnami (endovaskulárně) se uzavřou hlavní kmeny a velké žilní větve, z drobných vpichů se odstraní menší varixy a na závěr injekčně nebo kosmetickým laserem se odstraňují drobnější a metličkové varixy. S ohledem na možnosti finančního krytí ze zdravotního pojištění jsou z těchto zákroků hrazeny jen některé a stále se ještě v největší míře provádí plně hrazený zákrok zvaný „stripping“, tedy vyloupnutí žilního kmene z podkoží chirurgickým zákrokem. Kolem medicíny se s rozvojem techniky točí stále více otázka financování. Myslím, že v nejbližší budoucnosti se vývoj bude ubírat hlavně směrem minimálního poškození pacienta, tedy zatím laser a radiofrekvence.

Je možné některé zákroky je možné provádět opakovaně?

Ano, pokud to je v souladu s výsledky provedených vyšetření a je k tomu důvod

Jak dál po operaci, kdy bývá pacient propuštěn do domácího ošetřování, za jak dlouho do práce?

Záleží na provedeném zákroku, u ambulantních výkonů většinou je jen omezení aktivity, u endovaskulárních výkonů jeden až dva týdny, u konvenčních operací 3-6 týdnů, podle druhu pracovní zátěže nemocných.

Co mohu sama pro sebe udělat, aby se mé potíže neopakovaly?

Není mnoho možností, žádná prevence není tak dokonalá, aby zabránila recidivě, pokud k ní je nějaký důvod. Nejlépe je chovat se zcela přirozeně, nedodržovat žádnou speciální dietu a neomezovat svůj denní pohybový a pracovní režim z důvodu možné recidivy výskytu křečových žil. Přes všechna proklamovaná preventivní opatření se nakonec varixy stejně objeví, neboť příčinu recidivy v podstatě sám pacient neovlivní

Co hradí pojišťovna, resp. jaký výkon, jaké pomůcky a na co si pacient musí přispět?

Konvenční operace je hrazena plně, ostatní výkony buď omezeně nebo vůbec ne. Záleží také na tom, zdá má zdravotnické zařízení smlouvu s pojišťovnou. Nájem přístroje a laserové nebo radiofrekvenční vlákno nejsou zatím pojišťovnami hrazeny.

V jakých případech není možné operační řešení?

Rozhodnutí o možné operaci a způsobu výkonu je vždy na posouzení lékaře, který výkon bude provádět. Posouzení spočívá v hodnocení místního klinického nálezu – to znamená, jak žilní řečiště vypadá, posouzení charakteru a stupně subjektivních obtíží s přihlédnutím k možnosti jejich odstranění nebo alespoň zmírnění a také celkový zdravotní stav nemocného.

Jak se léčí varixy konzervativně?

Používají se tzv. venotonika, (Venoruton, Detralex, Glyvenol atd.) a krémy ke zvláčňování kůže, event. s protizánětlivými účinky. Patří sem i kosmetický laser a sklerotisace. Příkladní elastické bandáže – punčochy nebo obinadla.

Jak pomáhají zlepšit zdravotní stav stav doplňky stravy?

Protože příčin vzniku varixů je více, není žádný universální přípravek, jak jim čelit. Můžeme se pokusit proces jejich vzniku zpomalit pokud můžeme odstranit některou z příčin, která se na jejich vzniku spolupodílí (dlouhé sezení s nohama svisle dolů, hormonální antikoncepce apod.) Pravdou však je, že žádný z léků ani doplňků stravy neumí již vzniklé varixy odstranit.

Kdy je nevhodnější čas pro odstranění křečových žil?

Pokud se rozhodnete pro jejich odstranění, nejvhodnější jsou zimní měsíce, a to z důvodu rekonvalescence, kdy není vhodné kůži po zákroku vystavovat sluníčku.

Autor: Alena Hájková