Betonové desky na Závisti se již realizovat nebudou, říká Jan Jedlička

Jan Jedlička | Foto: Alena Šulcová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Atraktivní místo pro odpočinek i pro život. To jsou Dolní Břežany u Prahy. Najdeme tady nejen evropské vědecké výzkumné centrum, které provozuje nejintenzivnější laserový systém na světě, ale také keltské oppidum založené v Čechách kolem roku 180 př.n.l., které mělo být před časem pokryto železobetonovými panely. Podaří se tomuto nešťastnému kroku zabránit, jak se bude tato obec dál rozvíjet? Na to odpovídá pro VIPosobnosti.cz  Jan Jedlička.

Oppidum Závist | Foto: dolnibřežany

Pane Jedličko, Dolní Břežany zažily v posledních letech velký rozvoj. A to nejen infrastrukturní, ale také se tady budují centra pro vědu a výzkum. Budou i nadále jedním z hlavních bodů rozvoje obce?

Podporujeme stávající centra, protože máme zájem na jejich prosperitě, ale na druhou stranu nejsme úplně nadšeni z nové stavby vedle radnice. Vhodnější umístění bych viděl více ve vědeckovýzkumné zóně ve vedlejších Hodkovicích.

Vědecké centrum ELI |Foto: dolnibrezany

Patříte k aktivním sportovcům. Působíte dynamicky, máte zkušenosti v oboru finančnictví. Jak byste toto vše využil ve prospěch obce, ve které žijete již 17 let?

Aktivně se věnuji například jízdě na kole, plavání, inline bruslím a v zimě běžkám, donedávna jsem aktivně hrál fotbal. Svých letitých a bohatých zkušeností z dob působení v České spořitelně i současného podnikání bych rád využil například při budování chybějících venkovních sportovišť, domu pro seniory, zlepšování dopravní situace či kvality školství. Nyní je nám ale jasné, že prioritně začneme řešit akutní problémy s energiemi. Již máme vypracované kompletní řešení na zvýšení energetické nezávislosti obce, zejména na zemním plynu. Jeho jádrem jsou střešní fotovoltaické elektrárny a hnízda tepelných čerpadel, které budou využívat odpadní teplo z místní ČOV.

Vy jste již zastupitelem v obci. Jak vnímáme vaši pozici jako možného lídra a co pro vás znamená funkce starosty

Musím říct, že jsem svojí kandidaturu hodně zvažoval. Vlastním úspěšnou konzultační firmu, mám tři děti a jako koníčka trénování dětí v místním fotbalovém klubu. Došel jsem ale k závěru, že mohu pomoci. Funkci starosty vnímám jako poslání. V případě vítězství budu starosta na plný úvazek. Řídit tak velkou obec nejde jen tak „po večerech“. Doba, která se na nás řítí, si žádá pevné vedení a plné nasazení.

To se asi od vás očekává. Abyste toto dokázal, je zapotřebí dokázat se obklopit kvalitními lidmi, odborníky…

V našem týmu nemáme žádný nepopsaný list. Jsou to všechno osobnosti, které v naší obce dlouhodobě působí a lidi je znají. Kandidáti do Rady mají prestižní vzdělání i pracovní zkušenosti. V naší obci je velká koncentrace schopných lidí, při tvorbě kandidátky bylo z čeho vybírat.

V současné době jsou napříč stranami ale většinou lídři, kteří nedokázali svoje voliče přesvědčit a ani zaujmout. Čím se od nich lišíte, proč by měli lidé volit zrovna vás?

Celostátní politiku nechci komentovat, soustředím se jen na Břežany. V posledních komunálních volbách jsem po Věslavu Michalikovi získal druhý největší počet hlasů. Je to pro mě zavazují. Celé čtyři roky jsem se snažil v zastupitelstvu pracovat především pro lidi a jejich zájmy. Podařilo se mi například zapojit obec do modernizace fotbalového areálu SK Olympie a zdůraznit téma bezpečnosti dopravy.

Velmi diskutovaným tématem bylo keltské oppidum na Závisti, na kterém mělo vzniknout masivní pestrobarevné dílo, a to přesto, že místo bylo prohlášeno za národní kulturní památku. Jak to vypadá dnes?

Možná největší úspěch je, že jsme s dalšími kolegy dokázali zabránit projektu betonových desek na Závisti, který se snad již realizovat nebude.