Vizitka je vaše vizitka. Kdy ji nabízíme?

Jan Čížek

Vizitka | Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Při pracovním jednání se prezentujeme nejen svými znalostmi, oblečením, společenským vystupováním, ale také vizitkou, kterou partnerovi předáváme. Navštívenka patří také do kytic i dárků. Je potřeba ji věnovat každému?

„Vzhled vizitky by měl odpovídat vaší profesi, ale povaze. Byznys navštívenka by měla být decentnější než umělecká. Důležitý je výběr papíru, jeho kvalita, barva, gramáž. Podle toho přizpůsobíme písmo i logo,“ vysvětluje designérka Jana Kleprlíková. „Vizitka musí být čistá, jasně čitelná, vytištěná ve špičkové kvalitě a jednoduchá“. Na ni bychom měli uvést pouze potřebné základní údaje včetně loga. Podrobnější informace o firmě jsou  dohledatelné na webu.

„Vizitky máme uloženou v pouzdře, aby nebyly ohnuté ani špinavé. Předáváme ji z ruky do ruky, a to při seznámení nebo loučení. Po obdržení si navštívenku prohlédneme, rozhodně ji ihned neschováváme, naopak, necháme ji ležet na stole, a to i pro případ, že bychom zapoměli něčí jméno. Pokud je na ní uveden titul, je vhodné dotyčného jím oslovit. Používáme vždy ten nejvyšší,“ říká poradkyně pro osobní růst, Alka Hájková. „Vhodné je pochválit její design. Během rozhovoru si na ni ale nepiště žádné poznámky. I při jejím předávání platí určitá pravidla, a to jako při podání ruky. Tedy výše postavený, nadřízený, žena jsou ti, kteří vizitku podávají jako první. Vizitku není potřeba dávat každému, její předání je otázkou důvěry, neboť na ni sdělujeme informace, které nejsou určeny pro každého. Předáváme ji až ve chvíli, kdy dotyčný projeví zájem o náš produkt, kontakt. V opačném případě ji nikomu nevnucujeme.“

Vizitky můžeme mít v různých provedení. Firemní, osobní… Je potřeba, aby byla konkrétní, stručná, přehledná. Pokud komunikujeme v cizích jazycích, vytiskneme si vizitky v angličtině, němčině zvlášť. Rozhodně nepoužíváme oboustranné. Naši navštívenku můžeme přidat také k dárku, kytici. Vyjadřujeme tím tak slova díků, úcty vůči druhému.

Předání vizitky je určitý společenský akt, při kterém stoupá vzájemný respekt i důvěra. Její správné vyhotovení a předání nám otvírá dveře do pracovního i společenského života. Je to přeci naše vizitka.

0