Jaké jsou ideální vlastnosti panovníka podle Machiavelliho?

Autor: Jan Čížek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Moc, intriky, manipulace. Pocit, bez kterého některé typy lidí nemůžou žít. Dává jim nejen možnost cítit se nadřazeně, ale také zapomenout na své nedostatky, prosadit své názory i přes to, že s nimi ostatní nesouhlasí. Své potřeby tito lidé prosazují pod nátlakem s autoritativní, přístupem sobě vlastním. A to jak ve směru k jedinci, tak celé společnosti.  Vládnutí je umění. Je o znalosti historie, současnosti, celkovém rozhledu, ale také moudrosti, životních zkušenostech i nadhledu. Vladař musí napodobovat lva a lišku. Lev se nedokáže ubránit pastem a liška se nedokáže ubránit vlkům; vladař proto musí být liška, aby našel pasti, a lev, aby zahnal vlky.

Automaticky dává možnost vyšší pozice ve společenském, ale i společném vztahu. Je otázkou silné vůle, silného ega, už méně sociální a emoční inteligence. Empatie je v podstatě její nepřítel. Mco není jen o mnéntální, ale také fyzické síle, verbální obratnost, ale i odpíráním lásky, příjemných pocitů. Toto téma zaujalo mnoho filozofů, například Nietzscheho, Machiavelliho, ale také Mňačka, který svoji teorii sepsal v knize Jak chutná moc.

Niccolò Machiavelli | VIPosobnosti.cz

Jméno Niccolò Machiavelli se zapsalo do historie již v roce 1469. Tento italský politik, filozof, diplomat, spisovatel, historik, vojenský teoretik a polyhistor žiji v období renesance a zanechal po sobě významné dílo, Vladař, které naspal v roce 1513. Tato kniha ale vyšla až po Machiavellihosmrti, a to v roce 1532.  Zamýšlí se v něm, jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít panovník. Musí být prozíravý, protože jestliže s něčím počítá předem, má čas si vše rozmyslet a jednat zavčas. Ideálním panovníkem je ten, kdo si zvolí chvályhodný cíl. Způsob, jakým se dosáhne cíle může být jakýkoliv.

Na konci svého díla se Machiavelli zamýšlí nad tím, jakou roli hraje osud v lidském životě. Podle něj je všechno dílem osudu pouze z poloviny. Zbytek závisí na iniciativě člověka. Úspěšný může být jen ten, kdo se přizpůsobí daným podmínkám. Jeho dílo by se dalo pojmout jako prosazování myšlenky, že účel světí prostředk“. Ve své podstatě obsahuje velmi zajémavý soubor rad, kterými by se měl panovník řídit, pokud chce být úspěšný a vládnout dobře své zemi.

 

Připomeňme několik citátů z knihy Vladař, které jsou nadčasové a dodnes velmi aktuální:

  • Nejspolehlivější pevností je taková vláda, která nevyvolává nenávist lidu.
  • Pro lidi je mnohem lehčí ublížit těm, co milují, než těm, kterých se bojí
  • Moudrý muž si má počínat jako lukostřelec: aby zasáhl příliš vzdálený cíl, namíří raději mnohem výš, nikoli však proto, aby šíp vyletěl vysoko, nýbrž proto, aby vyšším zamířením spíše zasáhl zvolený cíl.
  • Ti, co se příliš zabývají sami sebou a vlastními skutky, podléhají snadno sebeklamu a nejsou tudíž imunní ani vůči lichocení.
  • Nejlépe zjistíte moudrost člověka tím, že se podíváte na jeho přátele.
  • Kde je velká poslušnost, nejsou velké překážky.
  • Ideálem panovníka by vždycky měla být shovívavost a lidskost. Jenomže ne vždy je to možné a prospěšné.

Nemusíme pátrat v daleké historii, stačí nám dne podívat se na současné vládce a položit si otázku, zda se řídí „machiavellismem“, kam vede jejich způsob vládnutía zda jsou obratnými státníky, profesionály ve svém oboru.

Zdroj: kniha Vladař, Niccolò Machiavelli

0