Správný timemanagement je nejen o počtu slov, ale také energii

Autor: Alena Hájková

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Umět zorganizovat a rozplánovat pracovní den nejen sobě, ale také svým podřízeným, je pro některé šéfy nadlidský výkon. Ne každý je rozený organizátor, který rád plánuje, ale také kontroluje výkony ostatních. Může být takový člověk dobrým šéfem?

Kdo nerad rozdává úkoly, organizuje a kontroluje práci svých podřízených, si k sobě musí najít člověka, který tuto práci za něj zvládne. Vedoucí se ale sám tímto krokem dostává do špatného postavení vůči svým zaměstnancům, neboť díky této vlastnosti pomalu ztrácí na respektu a autoritě. Každý zaměstnanec je rád veden, vyhovuje mu jasně naplánovaná práce, přesně stanovené mantinely. Nechce převzít zodpovědnost se vším všudy, proto je zaměstnanec.

Kde nejvíce chybujeme?

Během porad nebo osobních schůzek se často rozpovídáme o nepodstatných věcech, a tak na další pracovní program přicházíme se zpožděním. Někdy nás zase naopak zdržuje obchodní partner svojí nerozhodností, zbytečnými otázkami. Někteří klienti se neumí vyjadřovat věcně, jasně, stručně, což jim ubírá čas, ostatní zúčastnění ztrácí také trpělivost. Během hovoru používají nic neříkají slova jako: možná, asi, no uvidíme, tak to já teď nevím, to nemůžu sám rozhodnout. I během telefonické domluvy se schází partneři zbytečně několikrát.

Neztrácejte čas a šetřete slovy

Na začátku jednání je slušné informovat svého partnera, kolik času mu můžeme věnovat. Pokud sami spěcháme, můžeme se zeptat, jak dlouho bude z jeho strany jednání trvat. Podle těchto informací pak přizpůsobíme délku rozhovoru. Měli bychom mít předem jasně napsané body, o kterých víme, že z nich nemůžeme slevit a že o nich nebudeme diskutovat a ztrácet zbytečně čas. Není nezdvořilé připomenout svému protějšku, že ubíhá čas a je potřeba vrátit se k podstatným věcem. Pokud sami druhé straně navrhujeme projekt-nabídku, je pro nás velkou ztrátou času, pokud druhá strana neustále váhá s jasným vyjádřením, zda-li má o spolupráci s námi zájem, nebo ne. Také můžeme požádat o termín, kdy je schopný se vyjádřit, zda můžeme se spoluprací počítat, či nikoliv. Některá jednání se díky nejasným termínům mohou protáhnout až na několik měsíců, což nepůsobí vždy vůči navrhovateli férově. Někteří manažeři si stěžují, že klienti se snaží odkládat problémy, vyjádření, zda-li jim podmínky vyhovují, či ne, co nejdéle.

Nesoustředěním dáváte jasně najevo svůj nezájem

Někteří klienti se během obchodního rozhovoru soustředí maximálně tři minuty, pak už jsou myšlenkami někde úplně jinde. Tito obchodní partneři jdou na jednání jen proto, že je vyslala firma a protože nevidí žádný osobní zájem, nemají motivaci plně se soustředit. Je samozřejmé, že ne každá nabídka může být pro protistranu zajímavá, pak by ale mělo být vše zjednodušeno tím, že se řekne jasné ne.

Připravte se na nečekané události

Během chvíle se vám může změnit program tak, že vám nabourá zbytek dne. Proto je dobré věci plánovat s časovou rezervou. Pokud není možné vše přeorganizovat, plánované schůzky, které nejsou prioritní, zrušte s omluvou nebo nabídněte náhradní termín. Při takovém množství informací a komunikace, které musíte zvládnout, můžete snadno zjistit, že trávíte příliš mnoho času papírováním a málo času prací s lidmi. Čas ušetříte tím, že se vyhnete zbytečnému papírování, přehodíte zodpovědnost také na ostatní zaměstnance.

Věcnost není strohost

Na druhou stranu vyjadřovat se jasně, věcně a stručně nemá nic společného se strohým neosobním vystupování. Dávat druhému okatě najevo, že s ním ztrácíme čas, je netaktické a neslušné. Kdo si váží času svého, váží si i času druhých, proto není potřeba to dávat najevo. Minimální úspěch si zajistíte tím, že budete umět plánovat, předvídat, delegovat, jednat asertivně a budete mít vnitřní sebedisciplinu.

Šetřete energií

Rozlišujte, co je a co není důležité. Věnujte se podstatným záležitostem. Také nevyčerpávejte svoji energii na zbytečné debaty s lidmi, které nikam nevedou.  Dávejte si pozor na lidi, kteří z vás vysávají energii. Zkuste si je držet dál od těla. Pokud to není možné, raději se jich zbavte.

0