Obchodní zástupce. Co je základem úspěšného vyjednávání?

Autor: Jan Čížek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Nedílnou součástí mnoho firem jsou obchodní zástupci. Jejich profese je založena na profesních dovednostech, psychologických znalostech i komunikativnosti, která musí mít své hranice.  Jaké základní schopnosti a vlastnosti jsou pro tuto profesi důležité?

Empatie a komunikativnost

Tato práce je velmi náročná, protože zahrnuje jak velmi dobrou znalost o produktu /o firmě/, tak umět produkt nabídnout a prodat. Proto musíme mít výborné komunikační schopnosti. Nepostradatelnými vlastnostmi jsou rovněž empatie, organizační schopnosti, navazovaní kontaktů, flexibilita, společenské vystupování, vhodné oblečení, znalost PC a jednoho nebo více světových jazyků. Měli bychom mít velmi dobrý přehled o konkurenci. Není profesionální konkurenci pomlouvat, ale správně argumentovat a přesvědčit protistranu, proč zrovna ten náš produkt je ten nejlepší. Velmi důležité je, abych byli pozitivně přesvědčeni nejen o sobě, ale i o produktu, který nabízíme. Prvotní kontakt se zákazníkem začíná většinou po telefonu. Podle toho, jaký zvolím tón hlasu, rychlost, délku a způsob hovoru mě druhá strana vnímá a hodnotí. Následujícím krokem je potom písemný projev, stylizace nabídky formou dopisu nebo mailu. Tady rovněž velmi záleží i na jejich grafické úpravě, neboť tyto způsoby komunikace jsou naší první vizitkou. Před osobní schůzkou je důležité se na rozhovor pečlivě připravit. Jsme-li k návštěvě vyzváni, neznamená to ještě konečný úspěch, ale nasvědčuje o zájmu klienta o náš výrobek

Společenské vystupování

Při setkání s klientem, přichází nejtěžší část, a to přesvědčivě daný produkt prodat. Proto, abychom mohli dosáhnout tohoto cíle je důležité nejen dobře komunikovat, a to verbálně i neverbální, ale mít i výborné společenské vystupování a vhodné oblečení. Toto vše vytváří první dojem o nás a který je velmi důležitý, neboť reprezentujeme nejen sebe, ale i firmu a výrobek. Není dobré si plést naší komunikaci s monologem nebo podbízivým způsobem produkt nabízet. Tento způsob hovoru naopak klienta odradí. Je vhodné a velmi důležité nechat hovořit druhou stranu a tak se dovědět mnoho zajímavých informací.

V případě, že jsme uspěli, ponechme taky pocit vítězství straně druhé

Proto, aby byli obchodní zástupci ve své profesi úspěšní nabízí vzdělávací agentury přesně koncipované kurzy. A to jak v rámci firem tak kurzy otevřené. Posluchači se zde naučí např. správnému vyjednávání, jak se připravit na jednání a zvládnut jeho průběhu podle svých představ. Dále v tématu o prodejních dovednostech, jak získávat zákazníky, jak vést prodejní rozhovor, naučí se zjišťovat potřeby zákazníka, vyjednávat dobré podmínky prodeje atd. Velkým uměním je řešení krizových a konfliktních situací. Tady je důležité umět konflikt včas diagnostikovat, předcházet mu a následně ho úspěšně vyřešit. V kurzu se dále obchodní zástupci dozví o efektivní komunikaci, která je základem každého vyjednávání.

Když se nedaří

Velkým uměním obchodního zástupce je zvládání neúspěchu ve chvíli, kdy se nedaří. Musí překonávat stres, vyrovnat se s odmítnutím, které je v tomto oboru běžnou součástí pracovního procesu. Toto bývá jeden z nejčastějších důvodů změny zaměstnání. Proto, abychom mohli pracovat na této pozici bychom měli velmi dobře znát sami sebe a zvážit, zda-li je tato práce vhodná právě pro nás. A nejsme-li ti pravý , neznamená to, že jsme špatní, jenom se na tento druh práce nehodíme a v jiném zaměstnání budeme daleko úspěšnější. Přesto si však můžeme z této práce odnést mnoho zajímavých zkušeností, které se nám mohou kdykoliv v budoucnu hodit. A tak, budeme-li např. právě v pozici odběratele, pak se velmi dobře vcítíme do role obchodního zástupce a můžeme využít našich předchozích znalostí.

0