Motivujte. Neshazujte své zaměstnance před druhými, ani mezi čtyřma očima

Autor: Jan Čížek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Aby měli podřízení alespoň pocit, že nedělají svojí práci zbytečně, děti, že se neučí nadarmo, je důležité, aby nadřízený, učitel uměl správně motivovat. A to pochvalou za snahu, která se může zdát pro šéfa jako pouhá maličkosti.

Pokud své podřízené vedení, či učitelé škol neumí pochválit a trvá jen výsledcích, může se stát, že zaměstnanci, či školáci začnou být frustrovaní, což se v konečné fázi projeví na výsledcích jejich činnosti a vůle. Není důležitý jen samotný výsledek, ale také cesta k jeho cíli, která spočívá ve strategii, vhodné motivaci, pochvale, ale také umění vytknout chyby tak, aby se druhých zásadně nedotkly. Pokud šéf dokáže pozitivně motivovat své zaměstnance, vykazují osobní a týmovou spokojenost a jsou nejcennější složkou úspěšné firmy. Vhodná motivace k práci a výkonu padá na úrodnou půdu zejména tam, kde zaměstnanci mají vyvinutou vlastní sebemotivaci. Kdo dovede motivovat sám sebe, má lepší schopnost motivovat ostatní. To samé platí i ve vztahu učitel – žák.

Nebojte se uznat kvality druhých

Důležitým momentem vztahu nadřízeného k podřízenému, učitele k žákovi, je schopnost vyjadřovat uznání a pochvalu za dobře vykonanou práci. Uznání kvalitní práce, ocení a její konkrétní zhodnocení podporuje úsilí chváleného k lepšímu výkonu, posiluje sebedůvěru a zvyšuje jeho spokojenost. Zaměstnanci potřebují vědět, že je o ně zájem a že jsou důležitou součástí pracovního kolektivu. Spravedlivé hodnocení ovlivňuje dobrý pocit a radost z vykonané práce. U slabších zaměstnanců může pochvala práce vést k další snaze po lepším uplatnění. Takto vedený zaměstnanec se může postupně zbavovat dojmu o své neschopnosti. Pro šéfy znamená motivace pomáhat svým podřízeným při jejich seberealizaci. Součástí toho je, aby nadřízený pomohl členům týmu zjistit, co od své práce očekávají, a tím získat do ruky motivační prostředky. Všechny tyto a mnohé další, podrobnější kroky vedou k uplatňování a naplnění motivace. Pro většinu lidí je nejsilnějším a nejviditelnějším motivačním prostředkem finanční ohodnocení, dobrý vedoucí pracovník s ním ale nevystačí. Pochvala vyslovená před ostatními, povzbuzení nebo pomoc má někdy někdy neuvěřitelnou sílu. Také systém odměňování má být dobře čitelný pro každého, vázaný na výkonnost. Důležité je rovněž uznání, zvýšení odpovědnosti nebo zvýšení postavení.

Neshazujte své zaměstnance a děti před druhými, ani mezi čtyřma očima

Ne vždy se nám něco podaří. Neodevzdáme svoji práci včas, přijdeme pozdě do práce, nepodaří se nám uzavřít obchod nebo nemáme náladu komunikovat. Pokud je to v našich silách, je dobré o tom našeho šéfa informovat a předejít tak zbytečným konfliktům. Dobrý šéf nikdy neshazuje své zaměstnance před ostatními, ale snaží se najít se svým podřízeným tu nejlepší cestu, jak vše napravit.
Zrovna tak děti, které v určitém předmětu nejsou právě jedničkáři, je potřeba pochválit alespoň za snahu a zábavnou formou najít způsob komunikace a vysvětlování tak, aby studenti neměli pocit, že vše co dělají je stejně zbytečné a raději jdou „za školu“. Vzájemná komunikace, pochopení, tolerance budování na pozitivech je daleko přínosnější, než samotný dril a výsledky do tabulek.

Nejdůležitější je však zázemí. Rodinné i pracovní. Pokud najdete ve svých blízkých a vedení v zaměstnání podporu a oporu, máte na půl vyhráno. Vzájemně se to pak projeví na vztazích i dobrých pracovních výsledcích.

0