Asi vím, co ženám přinese vždy úspěch, říká plastický chirurg Jan Měšťák

doc. Jan Měšťák exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

doc. MUDr. Jan Měšťák CSc. | Foto: František Jirásek
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Plastický chirurg doc. MUDr. Jan Měšťák velmi dobře ví, že důležitou roli hraje nejen pro pacienta laskavost a důslednost. Mezi jeho klientelu nepatří jen známe osobnosti, ale tak děti, jejichž úrazy a příběhy jsou někdy velmi smutné. Jaké životní hodnoty uznává, co pro něj v životě znamenají děti, proč úsměv stojí za všechny peníze se dočtete v rozhovoru pro VIPosobnosti.cz.

Pane docente, vy jste provedl tisíce různých operací. Vzpomínáte si ještě na tu první a pocity, které vás při ní provázely?

Operací jsem provedl asi do 30 000. Pamatuji se na první operaci, kterou jsem provedl ještě jako medik, nepočítaje do toho úrazy, které jsem jako student řešil na Klinice plastické chirurgie v Praze na Vinohradech s mým učitelem panem profesorem Fárou. Tou první operací bylo vyříznutí mateřského znaménka z nosu mé příbuzné. Pocity byly smíšené a sice od radosti po jistý neklid, zda se rána dobře zahojí.

Udržet firmu, zaměstnance, ale i klienty je velmi náročné. Jaké vlastnosti jsou důležité proto, aby se tento běh na dlouhou trať podařil?

Domnívám se, že podobně jako je tomu při výchově vlastních dětí, musí i při vedení pracoviště vystupovat do popředí laskavost a důslednost v jednání, ale také rozhodnost, přesvědčení a víra v to, co děláme a přejeme si realizovat.

Velmi důležitou roli hraje jistě strategie, umění vycházet s lidmi. Dodržujete ji vždy, nebo jsou okamžiky, kdy jdou tyto „diplomacie“ stranou?

Obvykle se řídím vlastní tak trochu filosofií a sice „Na člověku hledej to dobré, to špatné má každý z nás.“ Proto mnohé řeším mezi „čtyřma očima“, často nejdříve pochválím a potom i vytknu nějaký ten prohřešek. Téměř vždy to přinese úspěch.

Přesto, že už byste pracovat nemusel, stále operujete, přednášíte. Je to proto, že vás to stále přináší radost, naplňuje?

Člověk po dovršení určitého věku by neměl přestat s aktivitami, které ho doprovázejí po celý život. Stále musí mít před sebou nějaký cíl, kterého chce dosáhnout. Často se lidí ptají, proč vlastně stále tolik operuji a přednáším, organizuji vzdělávací sympozia, semináře a kurzy v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů nebo přednáším pro pacienty, kteří onemocněli vážným onemocněním, abych jim dodal optimismu pro další jejich život. Nedávno jsem četl úžasnou duchovní knihu, ve které bylo mimo jiné napsáno, že smyslem života by mělo být pro každého konání dobra. Nevím, zda se mě to týká, ale ve skrytu duše asi něco takového v sobě nosím. Operuji tolik proto, že pacienti si stále přejí, abych je operoval a sdílet jejich pocity štěstí po dobře provedené operaci, pláč, úsměv či objetí, to, jak říkala moje maminka, stojí za všechny peníze…

Tisícům žen jste pomohl nejen k vnější, ale i vnitřní kráse. Co pro vás tyto pocity znamenají?

Já bych si to dovolil, obrátit, jak velmi názorně vystihl W. Shakespeare: „Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy“. Zdaleka nejvíce se to projevuje u dívek a žen, které trpí velkým a nevzhledným nosem. Co je zajímavé, téměř vždy jsou doprovázeny při konzultacích úžasnými vlastnostmi, jako je skromnost a pokora, empatie a dobrota. Tyto vlastnosti se utvářejí určitým hendikepem, který dívky vůči okolí mají a to na rozdíl od těch přírodou obdarovaných krásných dívek, které ho postrádají. A když těmto dívkám odstraníte zmíněný hendikep z velkého nosu, tak potom se z nich stanou nádherné lidské komplexní bytosti, obdařené pokorou, skromností a také krásou. A samozřejmě bych mohl uvést i jiné kosmetické vady, které operuji.

Pro mnoho lidí je těžké vnímat estetickou krásu. Jak se to podařilo vám?

Každý muž či žena má trochu jiný pohled na to, co je krásné či nikoli. Stejně tak je tomu u mě. Je však zajímavé, že velmi často, jako dlouhodobý člen poroty soutěže MISS, jsem předem vyzdvihl krásu určité dívky, která se nakonec stala MISS Sympatie…

Práce plastického chirurga je o matematické přesnosti, obrovské zodpovědnosti, neustálém vysvětlování… Nevyčerpává vás to?

Ví se o mně, že jsem neunavitelný…

Jste sportovec, kde je rychlost, postřeh základem. Hrajete fotbal, věnoval jste se atletice, řeckořímským zápasům, ale i házené a volejbalu. Co vám tyto sporty daly do života?

Stejně jako tomu bylo ve sportu, tak pro můj život platí, že pokud člověk prohraje, vezme si z toho ponaučení, aby příště třeba i opět vyhrál.

Když se ohlédnete zpátky, jaké životní hodnoty dnes uznáváte?

Největším štěstím a radostí jsou moje děti, největším životním přáním jejich štěstí a zdraví. Největšího životního úspěchu, jakého jsem dosáhl, je jejich důvěra ve mně, jejich pocit jistoty, že jsem tady a že je nikdy nezklamu. A také to, že jsem je pomohl vychovat do té krásné podoby, v jaké je vidím já a také mnozí kolem mne.

Autor: Alena Hájková