Žluté nebo Modré lázně v Podolí? Podle čeho vybírat?

Autor: Jan Čížek

Žluté lázně | Foto: Archiv hlavního města Prahy
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Přírodní relaxační a sportovní areál. To jsou dnešní Žluté lázně v pražském Podolí. Bývalé říční lázně byly založeny v roce 1910 a váže se k nim i jejich okolí zajímavá historie.

Dnešní Žluté lázně | Foto: Taiko

Na pravém břehu Vltavy bylo založeno překladiště a kotviště vorů. Na začátku 20. století tady bylo postaveno relaxační centrum pro více jak 9000 návštěvníků. Po válce, roku 1949 se obě části sloučily a návštěvníkům nabízí nejen travnatou pláž, ale také sportovní vyžití a restaurace. V roce 2002 je zničila povodeň. Modernizace se dočkaly v roce 2005.

V Podolí stála jako dominanta tohoto místa velká cementárna a vápenky, pod kterými se několik místních obyvatel odhodlalo na Schwarzenberské louce postavit  na tehdejší dobu moderní malé koupaliště, které v průběhu času stalo natolik oblíbeným, že jej místní usedlící začali rozšiřovat. Protože v tomto místě stála skála, přijížděli do lázní za zábavou a odpočinkem parníky plné nadšenců. Později byl ve skále proražen tunel, takže sem začali až na Dvorce jezdit tramvaje. Hned vedle prvních podolských lázní byly postaveny ještě jedny, které se jmenovaly Železniční. Ty byly určeny pro bohatší klientelu. Aby byly zvenčí rozeznatelné, jedny měly plot natřené na modrou a druhé na žlutou barvu. Od té doby se jim říkalo Modré a Žluté lázně. V roce 1949 v časech znárodnování se sloučily a zůstal jen název Žluté lázně. „Byly tak oblíbené, že si na sebe dokázaly vydělat sami,“ píše autor v tehdejších Národních listech. Mravnost nade vše. Ta se tehdy dodržovala velmi striktně, proto bylo celých pět tisíc čtverečních metrů plochy obehnáno plachou a plotem, který od sebe odděloval muže a ženy.

Bájný Vyšehrad | Foto: Alena Šulcová

Samotné Podolí má úžasnou polohu, ale i historii, která se váže až k roku 1222, tedy době vládnutí krále Přemysla Otakara I. Tehdy se v Podolí nacházely vinice i přívoz. V tehdejší vesnici stálo jen pár desítek domů. Později zde bylo pod Vyšehradem postaveno sanatorium, dnes v něm najdeme prestižní porodnici, kousek od ní stojí městská vodárna,  na kopci se tyčí areál Kavčí hory. Toto místo se může pyšnit také slavnými osobnostmi, které zde bydlely. Jednou z nich je malíři Adolf Born a Zdeněk Burian nebo herec Ladislav Trojan.

 

V roce 1965 byl naproti oblíbenému relaxačnímu centru postaven krytý bazén, který nabízel nejen vetší komfort, ale i teplejší vodu. Během povodní Prahy v roce 2002 byly Žluté lázně zatopeny a poničeny. Po rekonstrukci v roce 2005 se do nich ale začali vracet lidé, kteří tady chytají na trávě bronz, užívají si sportovních radovánek na souši i na vodě. Dodnes je žádné jiné přírodní relaxační a sportovní centrum nepřekonalo.

0