První dojem. Je jen otázkou strategie?

Autor: Jan Čížek

Jakub Hájek, Nikol Lorencová | Foto: Adrian Šetlík
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Vítáme vás u našeho průvodce základními pravidly společenského vystupování. Dnes na téma: První dojem. Co vše obnáší a na si dávat pozor? Nejen při pracovním pohovoru je po nás vyžadáno, abychom správně zapůsobili a udělali tak skvělý první dojem, na základě kterého se nám zvyšují šance k úspěchu. Říká se, že na něj máme několik sekund a je z naší strany již neměnný. Člověk ale někam nejen přichází, ale i odchází. Proto je důležité i to, jaký dojem po sobě zanecháme. Z praxe víme, že různé osobnosti z politiky, umělci si dokázali utvořit skvělou image, dojem který postupem času začal vyhasínat. Zajímavý názor měl například Karel Svoboda: „Potkám-li se s cizím člověkem, ať už je to z důvodu pracovních nebo čistě společenských, osobně dám vždycky na první dojem či spíše instinkt. I to mě doma učili. Vždycky po určité době se vracím k momentu prvního setkání a vzpomínám, jak na mne zapůsobil, protože lidé se mění a někteří dokonale skrývají a maskují své pocity,“ vyprávěl skladatel v rozhovoru do knihy O umění vycháze s lidmi.

Co je tedy důležité pro úspěšný první dojem? „Vědět, předem si zjistit, pokud je to možné kam jdu, s kým budu mluvit. Přizpůsobit se tomu je důležité i strategické. Naše vystupování je také o znalosti společenských pravidel, kterých není moc, ale jsou potřebná,“ říká Hájková. První dojem by měl být takový, že si po čase nebudou muset druzí na nás příliš měnit názor. „Pokud odcházíme ze společenské akce, zaměstnání, měli bychom se rozloučit, dokončit svoji práci tak, abychom po sobě nezanechali špatný dojem. Nikdy nevíme, kde se s kým potkáme, zda se náš protivník, kolega jednou nestane jinde našim nadřízeným. Různé taktizování, hry jsou běh na krátkou trať. Naše sympatie i antipatie ovlivňuje také vzájemná frekvence, naladění, ale i například společné zájmy. Pokud zjistíme, že dotyčný čte podobné knihy, zajímá se o stejný sport jako my, máme napůl vyhráno. A naopak, někdy je nám někdo nepříjemný už od pohledu přesto, že dotyčného vůbec neznáme. Prostě jsme si nesedli. I tady to může být o vzájemných energiích, které se nepotkaly. Ale ani to není důvod, abychom nad sebou věšeli hlavu. O tom, zda jsme dokázali udělat dobrý dojem rozhodují často naprosté maličkosti. Někdy dáme na pomluvy, lepší je ale udělat si vlastní názor a nenechávat se ovlivnit,“ dodává Hájková.

Kde tedy děláme kolikrát zbytečné chyby? „Velkou roli hraje nejen náš verbální, ale také neverbální projev. Velmi důležité je, aby náš projev byl přirozený. Křečovitost, strnulý postoj nás prozradí. A to vycítí i nezkušní. Každá z nás něco ze sebe vyzařujeme a pokud toto vše není v souladu s naší osobností, pak nepůsobíme důvěryhodně. Vše se dá ale naučit tak, abychom působili na druhé s lehkostí,“ dodává Hájková. Velkým Mistrem v umění vycházet s lidmi i udělat dobrý dojem byl Karel Gott: „Umění spočívá v přirozenosti, ta je člověku daná. Vykalkulovaná diplomacie se ihned pozná. Jak a s kým jednat, je u mne věcí citu. Na každého nemůžu stejně. Důležité je odhadnou lidi předem,“ říká v knize O umění vycházet s lidmi, zpěvák.

Co nám ještě může ublížit? „Nedávat najevo nadřazenost nebo naopak se okamžitě stavět do submisivní role. Příliš mluvit nebo naopak mlčet, příliš gestikulovat nebo naopak sedět jako zařezaný. Vše je o rovnováze“, dodává Hájková, kterou doplňuje hitmaker: „Po zkušenostech z dlouhodobého pobytu v německy mluvících zemích a z různých debat o nás, Češích, jsem se setkával kromě jiného s názory, že my Češi neumíme skrývat své pocity, neumíme nasadit ten nehybný výraz hráče pokeru, jsme příliš upovídaní, příliš otevření a rádi se vytahujeme,“ doplňje své poznatky Karel Svoboda.

První dojem tedy není jen o strategii, ale také naší přirozenosti, příjemnosti, vstřícnosti, přirozenosti a především ználosti naší ceny. A to je věcí zkušenosti, odhadu i umění vycházet s lidmi.

0