Při určité léčbě je plastická chirurgie nezastupitelná, říká Jan Měšťák

doc. Jan Měšťák

doc. Jan Měšťák
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Plastická chirurgie má své hluboké kořeny v dávné minulosti a prodělává v průběhu staletí svůj zákonitý vývoj, podobně jako jiné obory medicíny, říká renomovaný plastický chirurg  MUDr. Jan Měšťák. Týká se to zavádění stále nových operačních metod u celé řady vrozených a získaných vad a také postupného členění plastické chirurgie na jednotlivé problematiky nově se utvářejícího oboru.

Během času některé z nich vystoupí do popředí, jiné naopak spíše stagnují nebo zcela zanikají. Hodnotíme-li etické problémy medicíny našeho století, potom se zde nabízí jakási možnost srovnání oboru plastické chirurgie od prvních objevů datovaných před naším letopočtem přes středověk až po současnost, kdy plastická chirurgie přináší nejen pozitiva, ale také celou řadu problémů, v minulosti neznámý.

V posledních letech dochází k prudkému rozmachu plastické chirurgie jako oboru. Je to především díky rozvoji mikrochirurgie, resp. složitých rekonstrukčních výkonů využívajících mikrochirurgii a také díky uplatňování nových moderních pomůcek a prostředku v každodenní  praxi. Patří se např. využívání endoskopické techniky, expandérů, různých druhů implantátů, laserové terapie, celé škály nových liposukčních technik apod.

Plastická chirurgie je nezastupitelná v našich podmínkách při chirurgické léčbě obličejových rozštěpů a při řešení složitých rekonstrukčních výkonů pooperačních a poúrazových. Své výsadní postavení zaujímá také v replantační chirurgii. S rozvojem plastické chirurgie nabývá stále více na významu rozšiřující se spolupráce s ostatními chirurgickými obory – obecnou chirurgií, ortopedií, hrudní chirurgií, kardiochirurgií, čelistní chirurgií, gynekologií, ORL a dalšími obory.

Přes tento nesporně pozitivní trend ve vývoji plastické chirurgie však stále více vystupují do popředí některé problémy, které jsou pro náš obor v dnešní době specifické. Bezesporu jedním z nejzávažnějších problémů je odchod plastických chirurgů do privátních praxí. Díky velké medializaci je bohužel pro veřejnost nejznámější právě estetická chirurgie, což je oblast plastické chirurgie zabývající se řešením kosmetických vad.

klinika ESTHÉ

0