Jaké jsou nejčastější projevy lidí, kteří vás stresují?

MUDr. Jan Cimický, CSc. exkluzivně pro VIPosobnosti.cz exkluzivně

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Náš život ovlivňuje mnoho faktorů. Individuální kondice, psychická odolnost, klimatické vlivy, prostředí, v němž se pohybujeme, ale také události , které zažíváme.  Jak se projevují a není mezi nimi váš šéf?

Jsou věci, které ovlivnit můžeme a jiné nikoli. Je tedy škoda, když lidé si sami komplikují život ve vzájemných vztazích. Přitom by stačilo trochu víc porozumění, pochopení a tolerance a někdy i schopnosti přijímat kompromis. Jedním z velmi důležitých faktorů je komunikace. Mezi námi se pohybují i lidé, kteří sami vyvolávají a podmiňují stres, říkáme jim stresoři. A jim bychom se, pokud je to možné, měli vyhýbat.

Jak se projevují? Poznáte je, že vám budou skákat do řeči, přerušovat hovor, jako by stále někam spěchali a dávají najevo, jak je zdržujete. Mají kyselý až trpký výraz ve tváři, jako by tím chtěli dokumentovat, že největším utrpením jste pro ně právě vy. Ponižují a urážejí druhé verbálně i nonverbálními grimasami, zvedají oči, vzdychají a netrpělivě se dívají na hodinky. Vždy se snaží ovládnout konverzaci, obvykle všude už byli, všechno je jim jasné, mají tendenci nezdravit, neodpovídat na pozdrav a neusmívají se.

Dávají neustále najevo svůj ostentativní nezájem o druhé. Na všechny a na všechno si permanentně stěžují, dožadují se, aby se všechno řídilo podle nich a odmítají kompromisy, i když je jasné, že tím se zmaří veškeré úsilí. Vydávají se za jediné spravedlivé a spolehlivé, s lidmi mluví povýšeně a neustále si od ostatních vyžadují souhlas. Soustavně všechno kritizují, nikdy nejsou spokojeni, často se rozčilují a snaží se v druhých lidech vyvolávat pocit viny, že za všechno mohou oni. Manipulují s lidmi ve svém okolí, své blízké i přátele rádi ztrapňují a zesměšňují před ostatními. Neradi mluví přímo, nejraději tak činí přes jinou osobu, vzkazují a ukazují jak jsou frustrováni.

Mají obvykle agresivní a ultimativní požadavky a většinou ani s ničím nesouhlasí, dokonce i tehdy, když se jedná o nedůležitou drobnost. Nedodrží sliby a rádi prozradí tajemství, které jim někdo svěří, zvláště, jestli tím druhého uvedou do nepříjemné situace. A nad ostatní se rádi povyšují, mluví jen o sobě a zdůrazňují své schopnosti, které nemohou naplnit, protože právě vy jim v tom bráníte svou neschopností, malou inteligencí a kdo ví čím ještě…

A představte si, že takovým stresorem je váš nadřízený a vy nemáte jinou volbu, než jeho jednání strpět! To je ovšem nejlepší cesta, jak skončit v psychiatrické ordinaci!

0