Výrazné slevy při reoperaci nosu jsou podezřelé, říká Jan Měšťák

doc. MUDr. Jan Měšťák exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

doc. MUDr. Jan Měšťák | Foto ESTHÉ
Facebook
Twitter
WhatsApp
Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Operace kosmetických vad, pokud jsou dobře provedené, mají vysoce pozitivní vliv na sebevědomí pacienta. A to jako žádné jiné operace. Na druhou stranu však každá operace, a to se netýká pouze estetické chirurgie, může být spojena s určitými riziky a komplikacemi, říká pro VIPosobnosti.cz přední odborník, plastický chirurg Jan Měšťák.

Aby se jich plastický chirurg vyvaroval, měl by vždy respektovat zásady výběru pacienta, což často nečiní:

-zásadně odmítnout ty, kteří operaci nepotřebují,

-nikdy nepreferovat ekonomický profit nad nepotřebností operace,

-vyvarovat se operace u pacientů s projevy nepřiměřeného chování a jednání,

-odmítnout operaci u pacientů, u kterých očekávání operace je nereálné,

-neoperovat kosmetické vady, u kterých důsledky operace by byly esteticky horší /např. jizvy po modelaci relativně pěkně formovaných prsů/,

-zásadně odmítnout extrémní požadavky ze strany pacienta /např. zvětšení prsů obrovskými implantáty/.

Pokud bychom měli vyjmenovat některé příčiny komplikací a závažných pooperačních stavů tak zásadním rizikem pro ohrožení zdraví pacienta v průběhu operace a v pooperačním období je nezohlednění jeho zdravotního stavu a to se zřetelem k náročnosti operace. Právě zde často vystupuje do popředí upřednostňování ekonomického profitu z operace nad její rizikovostí. Některé operace by neměly být vůbec operovány na soukromých pracovištích, kde není dostatečně zajištěna adekvátní pooperační péče. Patří k nim rozsáhlé operace stěny břišní, extrémní liposukce u obézních žen či redukce a modelace obrovských prsů. Zásadním předpokladem, který by se měl vždy respektovat, je vyčerpávající interní předoperační vyšetření a samozřejmě poctivost a svědomí plastického chirurga.

Reoperace nedobře provedených zákroků jsou velmi nevděčné, ale jak je dále řešit?  Jsou podstatně časově náročnější a náklady na operaci jsou  tím i značně vyšší. Jsou vzácně se vyskytující plastičtí chirurgové, kteří přesto z lidského a etického hlediska poskytují výrazné slevy při reoperaci nosu. Někteří plastičtí chirurgové však z tohoto důvodu odmítají provádět reoperace, jiní naproti tomu požadují za operaci dokonce vyšší finanční částku. Bezesporu důležité je informovat plastického chirurga o chybách, kterých se dopustil a spoléhat na to, že při dalších operacích se těmto chybám vyhne. Opět na základě mnohaletých zkušeností víme, že tomu tak není, čili operuje „bez skrupulí“ dál.

Z etického hlediska nejtěžším přečinem ve snaze vydělat peníze je tzv. „klamavá reklama“. Příkladem je nejmenovaný obecný chirurg, který má na internetových stránkách deset odkazů, zaměřených na jeho „plasticko-chirurgickou praxi“. Uvádí nejen celé spektrum operací kosmetických vad, které operuje, ale současně tučně vyznačeným písmem zdůrazňuje, že patří k nejlepším plastickým chirurgům u nás! Opakované vzniklé těžké pooperační stavy až zohyždění nejsou u něho výjimkou!

Vystává zde však další a podstatně závažnější otázka a sice, jak zabránit porušování lékařské etiky a etického kodexu v plastické chirurgii. Jsem si téměř jist, že jen velmi obtížně. Opírám se přitom o letité zkušenosti s přednáškami zaměřenými na lékařskou etiku při příležitosti konání odborných sympózií. Většina přítomných plastických chirurgů si naše slova vezme za své, jiní se nad nimi zamyslí a u části plastických chirurgů zůstanou zcela bez odezvy. Trefně se k tomuto problému vyjádřila jedna mladá, velice vzdělaná a charizmatická magistra psychologie a sice citací z Bible: „Některá slova dopadnou na úrodnou půdu, jiná se rychle uchytí, ale na skále nezakoření, některá odvane vítr…“Jediné v co musíme doufat, že se to možná jednou změní a to v prospěch těch, které operujeme a léčíme.

Přesto bych si dovolil vyslovit přesvědčení, že převážná většina plastických chirurgů zůstává věrna svému oboru a dále ho rozvíjí. Estetická chirurgie je pro ně pouze prostředkem k získání dostatečných financí pro účast na zahraničních kongresech a sympóziích či pro absolvování studijních pobytů a stáží na špičkových pracovištích v zahraničí nebo pro nákup dříve nedostupné odborné literatury. Samozřejmě nemalým dílem přispívá i zlepšení životní úrovně vlastních rodin.

 

Zdroj: klinika ESTHÉ

0