Nová vláda nás žene do stagflace, říká Karel Havlíček

Autor: Alena Hájková

ing.Karel Havlíček | Foto: MPO
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Nárůst cen je extrémní. Proč se současná vláda nesnaží  zmírnit jejich dopad na domácnosti i na firmy, odkud budeme dále odebírat paliva, proč nás současný model  žene na hospodářský chvost Evropy? Nejen o těchto tématech hovoří Karel Havlíček v rozhovoru pro VIPosobnosti.cz.

Evropská unie doporučila svým státům, aby zvážily zastavení odběru jaderného paliva, ropy a uhlí z Ruska, a to na dva roky. Jak se podle vás rozhodne naše současná vláda?

Co se týká jaderného paliva, už za minulé vlády jsme rozhodli o tom, že v Temelíně se bude testovat jaderné palivo i ze Spojených států, což se děje a do dvou let bude elektrárna technologicky připravena odebírat i jiné palivo.  Pro Dukovany dnes není na trhu dodavatel jaderného paliva do bloků s nižším výkonem. Je proto nutné, aby se nějaký světový výrobce přizpůsobil situaci a začal tato paliva dodávat. Zatím se musí palivo odebírat z Ruska, protože není žádný alternativní dodavatel. Pokud jde o uhlí, jako Česká republika jsme soběstační, nejsme závislí na ruském uhlí. Ale měli bychom případně ještě zvážit prodloužení těžby uhlí v České republice.

Za minulé vlády jsme na uhelné komisi stanovili jako rok ukončení těžby 2038, nová vláda chtěla bez jakéhokoliv propočtu zkrátit termín na rok 2033, ale je zcela zjevné, že období nakonec bude muset být delší. A co se týká ropy, tam je přechod postupný. Naštěstí jsme vybudovali ještě jeden ropovod, takže nejsme závislí jen na ruském ropovodu Družba. Máme ropovod TAL, který vede z jihu, z Terstu. Tím teče do Česka přibližně polovina veškeré ropy a její množství se dá navýšit.  Ale není to jen o množství, ale i o rozdělení na ropu sladkou a nesladkou a pochopitelně o celé logistice s tím spojené ve vazbě na rafinérie. Čili na neruskou ropu se dá přejít v horizontu nejdříve několika měsíců.

Pokud mám správné informace, před asi deseti dny proběhl závoz jaderného paliva do Temelína a my máme v tuto chvíli zásoby ještě na dva roky. Je tomu tak?

Nevím přesně, kdy k závozu došlo, ale je to správný postup, protože jaderné elektrárny musí mít nějakou rezervu. A stejně nelze předpokládat, že by se na americké palivo přešlo v horizontu jednoho roku. Všechno se musí otestovat, což potřebuje nějaký čas. To znamená, že nutně potřebujeme mít jak v Temelíně, tak v Dukovanech zásobu alespoň na ty dva roky. Je tedy správné, že se nakoupily.

Problémem je vzrůstající cena nejen elektřiny, ale také plynu. Co by měl stát v tento moment konkrétně udělat?

Ona ta cena elektřiny je s cenou plynu spojená. Stát musí zabezpečit kapacity, abychom měli nějakou zásobu. Protože jedna věc je plyn vůbec mít, druhá věc je cena. Primárně jde tedy o to, abychom měli plyn v zásobnících, což vláda brutálně podcenila.  Zatímco na podzim byly zásobníky plné z 90 procent, na začátku března už bylo 11 procent, což je ale normální, protože v topné sezóně se vždy plyn takto vyprodává. Ale vláda v březnu odmítla návrh Ministerstva průmyslu a obchodu dokoupit zásoby. V době války. Nejenže je nekoupila přes Správu státních hmotných rezerv, ale ani nedojednala nákup přes obchodníky, což by byla druhá možnost. Výsledkem je, že dnes máme zásoby na 25 dní. Takže stát musí zajistit dostatek plynu, to znamená domluvit se s obchodníky, kterým garantuje cenu nebo nakoupit určité množství plynu na vlastní účet. To je první věc.

Druhá věc je, že se musí snažit alespoň částečně zmírnit dopady cen na domácnosti i na firmy. To rovněž nedělá. Variant je přitom celá řada. U domácností se to dá realizovat snížením DPH, u firem různými formami kompenzace, přes obnovitelné zdroje a tak dále. Ale v každém případě jsme mezi posledními třemi zeměmi v Evropě, které s cenami energií nedělají nic.

Proč tomu tak je?

Protože stát si vzal jako mantru rozpočet a vše řeší přes rozpočet. Zatímco Francie má rozpočtový dluh vůči HDP 115 procent, my máme 42 procent a jsme šestou nejméně zadluženou zemí EU. Francie má plošná i cílená opatření, má vše výborně namixováno, zvýšila v době krize podporu podniků a v důsledku toho se jí podařilo udržet inflaci v rozumných číslech na úrovni 4,5 procenta a drží i hospodářský růst. My neděláme vůbec nic. Také právě proto je u nás inflace 13 procent a růst HDP budeme mít letos nejhorší z celé východní Evropy.  Je to totální energeticko-hospodářské fiasko vlády.

Pokud vláda nebude postupovat podle vašich slov, co se stane?

Zhruba 25 až 30 procent domácností se dostane do chudoby. Firmy, které jsou energeticky náročné, jako jsou slévárny, kovárny, hutě, těžké strojírenství a podobně, se dostanou prakticky do kritického režimu a poroste nám inflace, která už dnes roste jako utržená ze řetězu. Ve srovnání s ostatními zeměmi zcela selháváme. Stanjurovsko-síkelovský model nás žene do stagflace a na hospodářský chvost Evropy.

ing. Karel Havlíček exkluzivně pro VIPosobnosti.cz