Vydejte se ve sváteční den nejen do Obrazárny Pražského hradu

Jan Čížek

Obrazárna Pražského hradu | Foto: Hrad
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Dne 1. ledna 2023 je pro návštěvníky připraven den otevřených dveří v novém Muzeu Řádu Bílého lva. Bude také  znovuotevřena Obrazárna Pražského hradu, v níž jsou mimo jiné vystavena díla z proslulých sbírek císaře Rudolfa II. Mezi více než stovkou unikátních děl nechybí obrazy Tiziana, Aachena či Rubense. Jsou zde vystavena díla starých mistrů německé, italské a nizozemské renesance i manýrismu, obrazy středoevropského a holandského baroka.

Prtažský hrad | Foto: Alena Šulcová

„Spolu s Obrazárnou zahajuje v jejím vestibulu provoz i zbrusu nová Reprezentační prodejna Pražského hradu. Správa Pražského hradu zaměří pozornost na návštěvníky, které zajímají nejen kvalitní a cenově dostupné suvenýry, ale i hodnotnější upomínkové předměty reprezentující české řemeslo a naši zemi. Sortiment budeme rozšiřovat, již teď vznikají návrhy spojené s připravovanou výstavou českých korunovačních klenotů. Nezapomeneme ani na výpravné publikace včetně té nejnovější; Pražský hrad – srdce českého státu. V průběhu ledna příštího roku také zprovozníme nový e-shop Pražského hradu“, uvádí Jan Novák, ředitel Sekce administrativní KPR pověřený řízením SPH.

Otevírací doba: denně pondělí až neděle 9.00 – 16.00 hodin v tzv. zimní turistické sezóně (do 31. 3. 2023), 9.00 – 17.00hodin v letní turistické sezóně (od 1. 4. 2023). Vstupné: základní 150,- Kč, snížené 80,- Kč, rodinné 300,- Kč. Obrazárna Pražského hradu bude zapojena do programu pro základní školy, kdy vstupenka stojí symbolických 150,- Kč pro celou skupinu do 30 žáků. Senioři od 70 let budou mít do Obrazárny Pražského hradu vstup zdarma.

Den otevřených dveří Muzea Řádu Bílého lva můžou navštěvníci navštívit také 1. ledna. Pro širokou veřejnost bude vstup zdarma a otevřeno od 12.30 do 17 hodin volně, bez nutnosti předchozí rezervace (poslední vstup v 16.40 hodin). Přístup do muzea je ze III. nádvoří Pražského hradu vstupem pod balkonem.  Prvních 300 návštěvníků obdrží pamětní list vydaný Kanceláří prezidenta republiky u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky.

S návrhem na vybudování řádového muzea přišel jako první již v roce 1922 Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, ceremoniář prezidenta Masaryka a první sekretář Československého řádu Bílého lva. Myšlenku se podařilo zrealizovat v roce 2022, tedy po 100 letech, a Muzeum bylo dne 23. listopadu 2022 slavnostně otevřeno prezidentem republiky. Jeho otevřením zároveň došlo poprvé v historii k trvalému zpřístupnění části reprezentačních prostor Pražského hradu široké veřejnosti.

Návštěvníci během dne otevřených dveří uvidí rozsáhlou expozici nejen o našich státních vyznamenáních, ale též o státních symbolech naší země. Středobodem celé expozice je Řádový kabinet, ve kterém je prezentován Řád Bílého lva v jeho různých podobách. Nejvýznamnějšími exponáty jsou tři řádové řetězy (z let 1924, 1961 a 1994) a jeden unikátní prototyp řetězu z 20. let 20. století. Nechybí ani originál Českého šlechtického kříže z roku 1814, který posloužil tvůrcům řádu jako jeden z inspiračních zdrojů.

Během prohlídky se návštěvníci seznámí také s funkcí prezidenta republiky, včetně historie této instituce od dob první republiky po současnost. Zvláštní místnost je věnována období protektorátu, exilové Kanceláři prezidenta republiky za II. světové války a letům 1948 až 1989. Expozice je doplněna o Numismatický kabinet připravený ve spolupráci s Českou numismatickou společností, který prezentuje vzácné exponáty z českých sbírek a vývoj mincovnictví na českém území.

Hrad

0