Týnský chrám. Ukrývá nejstarší varhany, byly zde nahrány i Gottovy Vánoce ve Zlaté Praze

Autor: Alena Hájková

Týnský chrám | Foto: Prague
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Jedna z nejkrásnějších staveb Prahy. Na Staroměstském náměstí se k nebesům tyčí gotický Týnský chrám. Tento skvost je dokonce starší než Staroměstská radnice. Ještě před tímto chrámem stál ale poblíž kostel, kaple Panny Marie. Její historie sahá až do 10. století. Později byla rozšířena do tvaru trojlodní baziliky. Po jejím zániku zde začala stavba Týnského chrámu, kterou započal Matyáš z Arrasu a Petr Parléř. Zajímavostí je, že jeho dlažba ukrývá velké množství renesančních a raně barokních náhrobků. Nejznámější z nich patří slavnému rudolfinskému hvězdáři Tychona Brahe, který zde byl stejně jako Jiří z Poděbrad i Jan z Rokycan.

 

Kostel, kaple Panny Marie před Týnem stála přibližně na stejném místě  podle dochovaných záznamů asi již v 10. století. Týnský chrám je pojmenován podle Týnského dovora, ohrazeného místa, které ve 13. století sloužilo cizím kupcům, kteří zde nocovali a platili clo. Tomuto místu se říkalo také Ungeld (um-Geld-k proclení). Týnský chrám je jednou z nejvýznamnějších pražských sakrálních staveb. V jižní lodi je zavěšen druhý největší zvon v Praze, který nese jméno Maria. Interiér zdobí galerie gotických, renesančních a raně barokních děl. Nepřehlédnutélné jsou oltářní obrazy Karla Škréty a již zmíněný náhrobek astronoma Tychona Brahe.

V chrámu najdeme také nejstarší varhany v Praze. Pochází z roku 1673. Tady se postupem času dostáváme do roku 1969, kdy v tomto majestátním prostoru vznikla jedna z nejúspěšnějších nahrávek Mistra Karla Gotta, Vánoce ve Zlaté Praze, která v sobě nese sváteční nádech a dodává na významu vánoční atmosféře. Alba se prodalo jen v tehdejším Československu přes 700 000 kusů, později dosáhlo prodeje neuvěřitelných 1 500 000 kusů. Obsahuje takové skvosty jako Mozartovu Ukolébavku, Agnus dei, Adeste fideles pastores nebo Caro mio ben. Díla Händela, Mozarta, Schuberta i Bizeta, souznící s časem adventním i vánočním. Mistr desku nahrál za doprovodu Pražských madrigalistů. Za varhanami Gotta doprovázel virtuózní pianista Rudolf Rokl. Staré koledy, vánoční písně a sakrální písně pochází ze 13. až 19. století. Právě Karel Gott jim díky své hlasové technice, vibracím dodává na vznešenosti.

Snad jen pro dokreslení. K písni Adeste fideles byl natočen klip. Ten se ale nelíbil komunistům, a tak nebyl promítán. Toto LP bylo původně určeno pro německou firmu Polydor, která ho vydala pod názvem Weihnachten in der goldenen Stadt. V Československu toto album sice mohlo být vydáváno každý rok na Vánoce, ale nesmělo se veřejně jakkoliv prezentovat, což byla další z absurdit minulého režimu a jakéhosi nedocenění toho, jaké osobnosti naše republika měla.

Zdroj: kniha Tanec mezi Mistry/Prague

1