Svatý grál. Byl to kalich nebo posvátný talíř?

Filip Budák

Sv. grál | Foto: se souhlasem TV Prima
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Ve španělské Valencii stojí úctyhodná katedrála, která skrývá tajuplný zlatý kalich zdobený vzácnými kameny. Tento historický objekt nevyčíslitelné hodnoty je považován za legendární svatý grál. Přesto existují i jiné artefakty z různých koutů světa, o kterých se říká to samé. O každém z nich existuje teorie, proč je zrovna on ten skutečný. Co o svatém grálu ale opravdu víme? Byl to kalich? Nebo spíše posvátný talíř? Nebo šlo o krev Ježíše Krista? Jedná se snad o imaginární objekt z legend o králi Artušovi, nebo dokonce o zbožné ponaučení? Vydejte se na vzrušující výpravu ze Španělska do Itálie a přes Francii až do Jeruzaléma. Odhalte hned několik teorií o tom, co je svatý grál. Tento historický film oslovil zkušené historiky i vědce a postavil jednu z největších legend tváří v tvář moderní vědě. Podaří se konečně určit podobu jednoho z největších mýtů v dějinách lidstva?

Grál je bájný předmět známý z pověstí o Artušovi, který hledají rytíři kulatého stolu. Na konci 12. století Robert de Boron ztotožnil svatý grál s kalichem, ze kterého pil Ježíš Kristus při poslední večeři a do kterého prý Josef Arimatijský zachytil trochu Kristovy krve. Založil pak společenstvo pro ochranu grálu, které se schází u stolu na paměť Poslední večeře, a grál pak předal do držení Králi Rybáři. Svatý grál tak byl považován za totéž co svatý Kalich, pohár z poslední večeře, který je používán jako symbol v křesťanském umění a který existoval i jako domnělé relikvie uchovávané v některých křesťanských místech. K legendám o svatém grálu se církve staví rezervovaně, obsahují problematické prvky a vycházejí z nekanonických, apokryfních pramenů.

Slovo graal ve starofrancouzštině označovalo určitý druh nádobí, servírovací talíř či mísu. Tato slova se odvozují ze středověkých latinských slov gradalis, gradalus, které snad pochází z řeckého krátér nebo od gradus, „stupeň“, podle chodů, částí jídla, které se na nich servírovaly. Přívlastek svatý je odvozen od posvátného charakteru grálu spojeného zejména s legendou o jeho původu spojeném s Ježíšem Kristem. Pozdně středověký je smyšlený původ sousloví san graal („svatý grál“) ze sang réal („královská krev“). Motiv svatého grálu jako označení pro údajné potomky Ježíše Krista „královské krve“ byl pak využit v moderní beletrii a konspiračních teoriích.

Přenesený význam je také zajímavý – jako svatý grál bývají označovány nedosažitelné předměty nebo myšlenky, které se snaží člověk vyzkoumat nebo rozluštit, čímž by měl dosáhnout zásadního pokroku. V různých vědních oborech bývá za svatý grál označován např. lék na rakovinu, porozumění lidskému genomu, prokázání mimozemského života, antigravitační zařízení, studená fúze nebo teleportace. V souvislosti se získáním nějakého předmětu může jít například o nákup večerních šatů.

Vydejte se odhalit pravdu na Prima ZOOM. Teorie svatého grálu, 31. března ve 23.10

Prima ZOOM

0