Přichází čínský rok Tygra. Jak si bude rozumět se znamením Tygra?

Stanley Bradley, věštec

Rok Tygra | Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Znamení Buvola vystřídá 1. února vodní Tygr. Podle Taoistické astrologie je Tygr (lovec) mocnější než lev. Osoba narozená ve znamení Tygra je urozená a v kteroukoli chvíli je připravena ujmout se své vůdcovské role odvážně, nezadržitelně ale i lstivě. Tygr míří většinou vysoko a pokud si věří a je odhodlaný, může dosáhnout všeho, co si předsevzal. Na první pohled Tygr vypadá, že se nedovede zapojit do konverzace, ale není to tak, Tygr si vystačí sám.

Nesnese omezování a pokud nemůže být vůdcem, stáhne se do ústraní. Pokud čelí problému, jeho pýcha mu nedovolí žádat druhé o pomoc. Žena – Tygr touží být hýčkána, je většinou velmi romanticky založená a za „železnou fasádou“ se skrývá citlivá a chápající duše. Bohužel, množství neustálých požadavků, a navíc potřeba vládnout, jí může způsobit mnoho komplikací. Tygr se přátelí s tím, kdo je čestný a přímý. Někdy je těžké snášet jeho divoký temperament a pokud Tygra popadne vztek, je lepší se mu vyhnout. Vzhledem k tomu, že Tygr dosti často jedná ukvapeně, měl by krotit svoji vášeň a myslet dřív, než jedná. „Nejdříve pro lepší pochopení, co čeká osoby narozené v konkrétních znameních popíši, jak si s Tygrem rozumí,“ říká věštec Stanley Bradley.

Krysa

Krysa s Tygrem

Krysa se necítí dobře ve společnosti Tygra, protože mu nedůvěřuje a nesnáší jeho spontaneitu a impulsivitu. Na to, aby sama jednala ukvapeně, je příliš uvážlivá a vypočítavá. A Tygr zas ve své extravaganci vidí krysí šetrnost jako něco laciného. Když Krysa označí Tygra za egoistu, Tygr jí začne spílat a možná sáhne po odvetné akci. Povrchní společenská známost na této bázi je možná, avšak hlubší vztah mezi těmito dvěma je problematický.

Pro osoby narozené ve znamení Krysy bude rok Tygra převážně dobrý, i když Krysa může být zaskočena impulsivitou tygřího vlivu. Proto je dobré se držet při zemi a vyhnout se střetům a zejména soudním sporům. To se netýká cestování a partnerských vztahů, i když se žárlivostí je dobré počítat. Bylo by dobré nepodceňovat nepřátele. Ve vztazích je možné plánovat rodinu a bude to rok na prosazování změn a získávání nových zkušeností.

Buvol

Buvol s Tygrem:

Buvol bude zřejmě vnímat Tygra jako nedůvěryhodnou, troufalou a příliš impulzivní osobu. Tito dva se neshodují ve svých názorech a cílech a nenalézají jeden pro druhého porozumění. Buvol bude sklíčen neúspěchy, když se bude pokoušet přimět Tygra k přijetí disciplíny, a Tygr bude reagovat zlostně na tyto buvolí snahy, protože nesnáší omezování. Tygr chce vášeň a Buvol je rezervovaný a není ochoten ani schopen Tygrovi vyhovět. Jelikož jsou oba silní, mocní a nehodlají ustoupit ze svých pozic, dá se očekávat, že se spolu střetnou. Buvol bude trvat na svém vítězství a také vyhraje.

Buvol je s Tygrem v nepříjemném spojení pán-sluha. I když je Buvol v tomto spojení pán, výhody to přinášet nemusí, v takovém spojení není prostor pro cit. Proto by mohlo ve vztazích dojít k ochlazení emocí. V roce 2022 lze očekávat zvraty, a to jak negativní, tak pozitivní. Vidím rok 1022 jako na „houpačce“. Proto je lepší se snažit udržet co máme a vyhnout se riskování a experimentům. Ve vztazích by mohlo dojít k zablokování různých sil a energií, v důsledku toho k zahořklosti a odcizení. Proto by bylo dobré hodně sportovat a meditovat, což by mohlo přinést poznání o potřebě pokory a přesvědčení o vlastní pomíjivosti.

Tygr

Tygr s Tygrem:

Dva tuláci Tygři potřebují prostor pro své toulky. Pokud chtějí žít vedle sebe, musí umět slevit ze svých mocenských požadavků a ze své neústupnosti a nalézt kompromis přijatelný pro oba. Protože oba také rádi a hodně utrácejí, je na místě, aby si hlídali svůj finanční rozpočet. Jinak je spojují jejich cíle, ideje a obdobné hodnoty.

Rok 2022 je osobním rokem pro Tygra, proto je dobré do svých narozenin dořešit nevyřešené, aby nic nebránilo „nastartování dobrého období. Proto by mohly osoby narození ve znamení Tygra očekávat štěstí, uznání, podporu, velkorysost, tvořivost, dobré nápady. Tvořivá síla může být využita ke zbavení se psychických, ale i fyzických „okovů“. Ale finance je dobré mít pod kontrolou, mohlo by se to „vymknout z ruky“. Stálo by za to zkusit štěstí i v obchodním světě a třeba i v loterii. Pokud budete postupovat moudře, splní se vaše sny. To se bohužel netýká soudních sporů, těm je lepší se vyhnout.

Konec první části

Část druhá: Přichází čínský rok Tygra. Pro jaké znamení je nejvhodnějším společníkem?

Zdroj: stanleybradley.eu

0