Podsklalská celnice. Významné, ale časem i zapomenuté místo 

Jan Čížek

Podskalská celnice na Výtoni | Foto: Muzeum Prahy
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

V Praze najdete různá místa , ke kterým se váže zajímavá historie. K jednim z nich patří Podskalská celnice na Výtoni. Jedná se o unikátní renesanční budovu se srubovým patrem, které bylo vystavěné v 16. století.

Bývalá celnici připomíná tvrdou práci vorařů a zapomenutou pražskou čtvrť Podskalí. Podskalská celnice zároveň představuje poslední připomínku starého Podskalí, dnes zcela přeměněné pražské čtvrti na břehu Vltavy, jejíž domky, charakteristické dřevařské ohrady i vorové přístavy musely ustoupit moderní výstavbě na konci 19. a počátkem 20. století.

Bývalá rybářská osada Podskalí získala své jméno  díky poloze pod skalou a zaujímala oblast přibližně od dnešního Železničního mostu až po Mánes. Osada zde existovala již na sklonku 12.století; její obyvatelé získali postupně monopolní právo na obchod se dřevem,které sem bylo plaveno po Vltavě. Obchodu se tu dařilo a proto tato oblast postupně získávala na významu. Již ve 14. století zde byly vystavěny čtyři kostelíky, z nichž se dodnes zachoval kostel sv. Kosmy a Damiána, těsně pod Emauzy.

Největší rozkvět Podskalí zaznamenalo v 18.století, kdy se toto malé idylické místo z valné části postavené z dřevěných domků začalo měnit v plnohodnotnou městskou část plnou kamenných staveb a hospůdek s vůní dřeva připevněného k vltavským břehům a čekajícího na proclení. K tomuto účelu zde byla Podskalská celnice, starobylá instituce vybírající mýto ze dřeva připraveného pro pražský trh. Jméno vzniklo podle vytínání určitého množství dřeva ze svázaných vorů, které bylo vlastně clem. Dle dobových materiálů se jako daň vytínalo každé dvacáté dřevo z voru, což bylo přibližně osmiprocentní zdanění. Tato daň patřila nejprve vyšehradské kapitule a později Novému Městu a státu. Zajímavou informací pro vás může být doba plavení vorů z Vyššího Brodu do Prahy. Trvala pouhých 6 dní.

Praguecityline.cz/Muzeumprahy.cz/VIPosobnosti.cz

0