Nezůstal kámen na kameni. Kdy bude podle kartářky lépe?

Jana Černá

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Lidi ovládá především v této době strach, negativní emoce, se kterou je potřeba umět pracovat tak, aby nás v našem životě co nejméně ovlivňovala. Nejistota nám bere pevnou půdu pod nohama, vnitří sílu, ale i klid. Kdy bude lépe a co proto musíme udělat?

Poslední roky jsou pro nás velmi náročné, vyčerpávající. Ovládá na strach, nejistota i obavy. Zorientovat se v tomto světě není lehké. Co nám ale může pomoci, jak k tomu můžeme sami aktivně přispět? „Přesto, že se nikdy negativním informacím nevyhneme, důležité je, nenechat se vtáhnout do světa strachu a paniky. Umění je zachovat si nadhled, střízlivý úsudek, chladnou hlavu ale vůbec není jednoduché, protože se neustále pohybujeme v určitém centru dění. Doma, v práci, posloucháme média, radíme se s lidmi. Je ale na každém z nás, do jaké míry si připustíme tyto negativní energie a jak potom dále s nimi pracujeme,“ říká kartářka Barbara.

Dostává se k nám denně spousta různých informaci, které není lehké roztřídit a rozlišit, které důležité jsou a které ne. Otázkou je, jak se tedy bránit těm, které nás zneklidňují a získat vnitřní klid.
„Ano, negativní informace mají obrovský vliv na naší psychiku a zdraví obecně. Už vloni jsme říkala, že nezůstane kámen na kameni, bohužel se tak stalo,“ vysvětluje kartářka. „Nejvhodnější obranou proti strachu a panice je v rámci možnosti věnovat pozornost úplně něčemu jinému. A to platí pro jakoukoliv dobu a situaci. Pokud dokážeme zachovat si pozitivní mysl, věnovat čas všemu, co nás podvědomě i vědomě dělá šťastnými. Důležitá je naše vůle, abychom si v sobě zbytečně strach nepěstovali a neudržovali. „Na negativních informacích jsme už závislí, což není dobře. Neustále se díváme do mobilů, čteme, posloucháme zprávy. Místo toho bychom měli vnímat sebe, přírodu, rodinu, přátele, vše hezké kolem nás a co nám dělá dobře,“ dodává Barbara Kočková.

Poslechněte si podcast: V roce 2022 přijdou takové věci, které by nikdo nečekal, říká známá kartářka

Negativní emocí, která nám ubližuje je také naše nečestnost, zlomyslnost, ale i závist. „Tato vlastnost se nám vždycky vrátí a dožene nás. Proto říkám, nejde zhasnout tmu, ale jde rozsvítit světlo. Věřím, že pokud nebudeme odsuzovat, budeme vysílat do vesmíru láskyplné myšlenky, budeme-li mít v sobě úctu a pokoru, společně se nám podaří žít lépe. Vloni jsme říkala, že tento půlrok nezůstane kámen na kameni, v té druhé půli ale vidím a cítím, že se vše zklidní,“ uzavírá kartářka Barbara.

Poslechněte si podcast: Strach a nejistota. Jak si s tím můžeme poradit?

3