Nebojte se prosadit svůj názor – buďte sami sebou

Foto: Pinterest.com
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Nejen v osobním životě se musíme naučit již od dětství přiměřeně prosazovat. Proto, abychom to dokázali, je zapotřebí zdravé sebevědomí, ke kterému nám pomůžou podložené pozitivními výsledky.

Jak se stát úspěšným v jednání s lidmi?

K tomu, abychom si vážili sami sebe, by nám měla pomáhat nejen rodina, ale také učitelé ve škole. Ti jsou prvními našimi “šéfi”, kteří nás učí co je správné a co ne. Netrestejme za ně sebe, ani druhé.

Nejcennější je přirozená autorita, respekt. Prosazovat se můžeme samozřejmě i jinými způsoby: dětsky, tedy tvrdohlavě si stát za svým, asertivně, vzbuzováním strachu, manipulací, či třeba citovým vydíráním.

Co je asertivita?

Asertivita je souhrn dovedností v jednání s lidmi. Například mile odmítnout, naznačit hranice v jednání, prosadit svůj názor, respektovat, neubližovat vědomě ostatním, dojít ke svému cíli tak, aniž bychom při tom druhé dostali do trapné situace. Na druhou stranu je to také umění přijímat, vnímat druhé, umět se vyrovnat s věcmi kolem sebe.

Říci někomu jasně ne, odmítnout tak, abychom druhé neurazili a sami neměli pocit trapnosti, vyžaduje z naší strany taktní jednání, empatii, určitou zralost a v neposlední řadě zkušenosti. Někteří lidé si často pletou asertivitu s agresivitou a to v případě, že využívají pouze technik a ne citu.

Proto, abychom byli asertivní ve správném slova smyslu, je důležité naučit se vyjadřovat svá stanoviska, nebát se oponovat, prosadit své oprávněné požadavky, říkat ne na nepřijatelné nároky, umět se vyrovnávat s kritikou (ať oprávněnou tak neoprávněnou) i s vlastními chybami. Velmi důležité je vědět, jak požádat druhého o laskavost bez pocitu trapnosti z vlastního jednání. Ten, kdo se naučí jednat asertivně se dovede dobře ubránit těm, kteří by s ním snad chtěli manipulovat.

Co je manipulace?

Ta se může projevovat různými formami podle typu osobnosti. Nejvíce se projevuje u lidí, kteří neumí být sami asertivní. Tito lidé neradi respektují ostatní, bývají nepřizpůsobivý. Mohou to být různé způsoby agresivity, nebo naopak různé formy nemohoucnosti a citového vydírání.

Jedním z agresivních způsobů je nezdravě autoritativní, panovačné chování. Častým projevem je svalování odpovědnosti a viny na nevinného, jeho morální i profesní deptání neustálou kritikou a vydáváním se za jediného spravedlivého. Součástí agresivního chování bývá často vypočítavost, prosazování vlastních výhod na úkor jiných a parazitování na nich.

Jiným způsobem je neschopnost něčemu porozumět, či něco vykonat, být k politování. Takovou formou může být také závislost na silnějším jedinci a úmyslné parazitování vůči jeho osobě. Vyhraněnou formou manipulace je bezpodmínečné vyžadování loajality a vynucování si poslušnosti za údajně poskytnutou ochranu a záštitu.

Jak přesvědčit lidi?

Asertivita se používá i v případě, že potřebujete přesvědčit ostatní, ať už o své pravdě, o kvalitězboží, nebo služeb atd. V každém případě vyhrát můžete jen tehdy, pokud druhá strana nepocítí právě to, že ji chcete přesvědčit za každou cenu. Rozhodně neříkejte druhým, že se mýlí. Snažte se vcítit do situace, role druhého, abyste je dokázali co nejlépe pochopit. Více se ptejte a nechávejte hovořit ostatní. Získáte tak pro sebe cenné informace, kterou jsou vstupenkou pro další vyjednávání.

Jak se stát úspěšným v jednání s lidmi?

Nikdy nezapomeňte chválit, přenechat vítězství druhým. Mějte se rádi a važte si sami sebe, jedině tak oceníte ostatní. Nepřejímejte názory svých kolegů, známých. Snažte se utvořit svůj vlastní. Nebojte se zpětné vazby, abyste mohli odstranit své chyby. Nenechávejte za sebe jednat druhé a manipulovat sebou. Nesnažte se mít pořád navrch. Nemluvte rozkazovačně, panovačně. Uznejte vlastní chyby nejen sami před sebou, ale i před svými podřízenými. Nechtějte se zalíbit na první pohled.

Autor: Dan Šebek