Knihy vždy patřily mezi vánoční dárky, které potěší

Jan Čížek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Kniha vždy našla své místo pod vánočním stromečkem. A to jak pro děti, tak pro dospělé. Stejně jako ostatní dárky vybírejte knihy především podle toho, jak by se líbily těm, které obdarováváte. Pokud znáte jejich vkus, máte vyhráno. „Pokud vás vaše práce baví, pak je předpoklad, že ji budete dělat dobře,“říkal Karel Gott. Dominik Duka si do své knihy vypůjčil slova Jana Nerudy: “…já ledačím jsem byl v tom Božím životě a čím jsem byl, tím jsem byl rád.”

V letošním roce vyšla kniha Karel, příběhy z Trezoru. Autorka společně s mnoha dalšími osobnostmi zavzpomínala na Karla Gotta, který zde zanechal významnou stopu.Úcta, pokora, slušnost, znalost světových jazyků, společenského vystupování, ale i obdiv. To vše patří člověku, jehož profesní dráha byla fascinující i motivující. Zpěvák miloval humor, lidi i svou profesi. Zamýšlel se nad smyslem života, o kterém rád diskutoval. „Pokud vás vaše práce baví, pak je předpoklad, že ji budete dělat dobře,“ říkal Karel Gott, který hudbě a svým fanoušků zasvětil celý život. A sám byl těchto svých slov jedinečným příkladem.

Karel, příběhy z Trezoru | Foto: Jakub Ludvík

Jeho hlas rozechvěl koncertní sály, rozzářil oči fanoušků, roztáčel nejen gramofonové desky, ale i otevíral srdce všech, kteří Karla Gotta milovali, ať už u nás, v německy mluvících zemích, či zemích více vzdálených. Byl úžasným profesionálem, ale i člověkem, kterého ctila nejen laskavost, trpělivost, vnitřní síla či nadhled. Každý, kdo měl zpěváka rád, si sám našel přesně to, co ho k němu přitahovalo.

Gottovy tóny, stejně jako osobitý projev nikdy nezněly falešně. Právě proto působil na lidi důvěryhodně, přesvědčivě, a za to zpěvákovi patřil potlesk, obdiv, uznání. Jeho profesionalita byla oceněna nejen u nás, ale i za hranicemi naší vlasti, kterou velmi dobře reprezentoval také společenským vystupováním a znalostí jazyků.Měl radost, když se mu podařilo lidi zaujmout. Dbal, aby je nikdy nezklamal, ať už zpíval kdekoliv a komukoliv.Každý jeho podpis či úspěch znamenal poděkování, ale i závazek a slib, který beze zbytku naplnil.

Kniha vypráví mnohdy vtipnou formou autentické příběhy přátel a kolegů, kteří byli zpěvákovi nablízku nejen profesně. Některé z nich dosud nikdy nebyly zveřejněny. Je doplněna nevšedními fotografiemi ze soukromých archivů.

Na vánoční pulty přišla další zajímavá kniha, a to “ ZPOVĚĎ “ – životní pouť a vyznání kardinála Dominika Jaroslava Duky. Jedná se o autorské dílo. Tato kniha je unikátním vyznáním nejvyššího představitele katolické církve v České republice, nyní již emeritního arcibiskupa, kardinála Dominika Jaroslava Duky. Kněz, který vyslechl mnoho zpovědí, se sám “zpovídá” Jde o svědectví muže, který byl dělníkem, vojákem základní služby, politickým vězněm, duchovním na všech úrovních.

Dominik Duka | Foto: Česká citadela

 

Kardinál vysvětluje, proč se stal knězem, jakým příkořím v životě čelil a svůj životopis dotahuje až do dnešních dní. V knize nejde o vyprávění faktografického životopisu, který je dostupný v řadě publikací a článků. Jde o reflexi životních událostí, která je dána i odstupem času.
Dominik Jaroslav kardinál Duka uvádí: “Prošel řadou míst a povolání, které jsem si někdy vybíral , někdy mi byla vybrána či přikázána. Cituje slova Jana Nerudy: “…já ledačím jsem byl v tom Božím životě a čím jsem byl, tím jsem byl rád.”

 

 

0