U Zlatého hada. Označení domů mělo tehdy svůj význam

Jan Čížek

Dům U Zlatého hada | Foto: se souhlasem Česká televize
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Vraťme se do roku 1419, ve kterém byl v Praze na rohu Liliové a Karlovy ulice postaven dům u Zlatého hada. Ve dvou nárožních domech se nacházely sklepy s gotickými klenbami. Město se tehdy rozvíjelo za vlády Karla IV., a tak o krásnou, nosnou architekturu nebyla nouze. Stavělo se nejen na strategických, ale také energeticky důležitých místech. Dnešní podoba obou průčelí dvoupatrového domu už je ale barokní.

Domovní označení zlatý had | Foto: se souhlasem Česká televize

Dům v 15. století patřil zlatníkům a v jeho sklepeních se nacházel šenk. Domovní označení zlatý had doslat tento dům až ve druhé polovině 18. století. Najdeme ho právě ve zdobné kartuši s královskou korunou na hlavě. Had byl symbolem ďábla, který svedl Adamovu ženu Evu, ale také byl podle pověsti průvodcem světce Jiřího a za gotiky symbolem léčitelství.

Tato unikátní znamení se tehdy dávaly na domy, protože se čísla popisná ještě nepoužívala. Podle toho ostatní poznali, čemu se jejich majitel pracovně věnuje. Na tomto domě vzniklo znamení hada až počátkem 19. století, kdy zde byla lékárna, a tak obyvatelé z blízkého i vzdálenějšího okolí začali dům hojně navštěvovat. Lékárna se stala velmi prosperující.

Majitel tohoto domu, arménský obchodník Georgius Deodatus Damascenus poprvé v Praze prodával kávu, a to právě zde. Byla to v té době exotická novinka a měla velký úspěch. Obchodník nosil orientální oděv, na hlavě nesl tác s řeřavým uhlím a konvici, v ruce držel šálky a cukr. Takto prodával kávu lidem přímo na ulici. S tímto lahodným exotickým nápojem měl takový úspěch, že v roce 1714 pořídit na Malé Straně kavárnu, asi první v Praze.

0