Zneužívání lékařské autority k politickým cílům, prezident Miloš Zeman se obrátí nejen s žalobou na příslušný soud

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

Foto: Alena Šulcová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Kancelář prezidenta republiky upozorňuje, že informace objevující se v současné době o zdravotním stavu prezidenta republiky se nezakládají na pravdě.

Jedná se o úmyslné dezinformace nebo přímo cílené lži. Přestože byla dne 16. září 2021 zveřejněna podrobná Zpráva o zdravotním stavu prezidenta republiky, objevují se na toto téma opakovaně spekulace, které nemají žádný pravdivý základ.

Autoři a šiřitelé těchto spekulací a dezinformací jsou vedeni politickým aktivismem, snahou o vlastní zviditelnění a často také nenávistí k prezidentu republiky. Typickým příkladem je bývalá ministryně pro lidská práva paní Džamila Stehlíková, která bez jakékoliv znalosti skutečného zdravotního stavu prezidenta republiky a přístupu k jeho zdravotní dokumentaci vydává autoritativní veřejná lékařská stanoviska, která přitom nemají žádný základ ve skutečnosti. Paní Stehlíková má podle webových stránek atestaci psychiatra. Přesto se na základě střípků informací posbíraných v médiích a vyslovených drbů dopouští dalekosáhlých závěrů z oboru interního lékařství. V nedávné době byl také bezprostředně před volbami zveřejněn její účelový lékařský posudek zdravotního stavu Andreje Babiše mladšího, který zcela popírá závěry nejvyšší české autority v oboru psychiatrie, Národního ústavu duševního zdraví.

Čtěte také: Ladislav Jakl: Řeknu vám, proč zesílila kampaň proti Andreji Babišovi

Vystupování paní Stehlíkové je typickou ukázkou zneužívání lékařské autority k politickým cílům. Prezident republiky se proto prostřednictvím svého právního zástupce obrátí nejen s žalobou na příslušný soud, ale formou stížnosti osloví též Českou lékařskou komoru.

Smyslem těchto kroků není cílená ostrakizace neodborné veřejnosti, která dezinformace šíří či dokonce vytváří. Smyslem je apelovat na dodržování základů etiky a lidské slušnosti alespoň té části veřejnosti, u které by takové chování mělo být samozřejmým předpokladem.

Mezi tuto část se kromě zástupců médií řadí též lékaři. Džamila Stehlíková, která dříve působila jako ministryně pro lidská práva, by více než jiní měla znát a ctít hranice etického jednání.

1