Znáte pravděpodobnou podobu sv. Václava?

Jan Čížek

podobizna sv. Václava | Foto: Alena Šulcová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Na Pražském hradě probíhá výstava královských korunovačních klenotů, která je pro obrovský zájem prodloužena, takže zájemci ji mohou navštívit i v neděli, a to od 14.30 do 21.00 hodin. Dále pak v pondělí 23. ledna a v úterý 24. ledna v prodlouženém čase od 8.00 do 18.00 hodin. Výstava je zdarma. Ke zhlédnutí je ve svatovítské katedrále vystaveno nejen korunovační roucho, v Gočárově vitríně svatováclavský meč, královské jablko, ostatkový kříž, královské žezlo a svatováclavská koruna. Ale v kapli sv. Kříže také lebka svatého Václava.

Korunovační roucho | Foto: Alena Šulcová

Dodnes není jasné, jak ale svatý Václav přesně vypadal. Jeho podobu v roce 2022 nakreslil malíř Pavel Dovrský, který se dlouhodobě zabývá vědeckou ilustrací. Proslavil se zvláště kresebnými rekonstrukcemi podob hominidů a pravěkých lidí. Východiskem kresebné rekonstrukce je Václavova lebka a antropologický výzkum prof. Jindřicha Matiegky v letech 1862 až 1941. Lebku sv. Václava si návštěvníci svatovítské katedrály můžou prohlédnout v  kapli svatého Kříže.

 

Královské žezlo |Foto: se souhlasem České televize

Velmi zajímavou studií prošel trn z údajné Ježíšovy koruny, o kterém velmi poutavě hovořil šéf hradních památkářů. Podle Kroupy je dutina Kristovy trnové koruny dutá. „Zkoumala se kamej na křížku, a to v roce 2003 a pomocí přenosného rentgenu bylo zjištěno, že další dutina je ve dně kříže,“ dodal Petr Kroupa.

0