Při změně tarifu buďte obezřetní. Jinak hrozí prudké zvýšení ceny

Autor: Jan Čížek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Tisícům lidí bude končit fiaxace ceny za elektřinu. Také obdrží roční vyúčtování za uplynulý rok s upozorněním na její zvýšení. Pokud budete měnit sazbu, pečlivě si přečtěte smluvní podmínky, jinak se nedoplatíte.

Bez jeho podpisu je smlouva neplatná, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak: „Smluvní strana není oprávněna  jednostranně změnit žádnou smlouvu, pokud ovšem není ve smlouvě sjednáno, že smluvní strana takové oprávnění má. Oprávnění jednostranně změnit smlouvu, respektive její konkrétní ujednání, je obvykle obsaženo v samotné smlouvě a nebo v tzv. všeobecným obchodních podmínkách dodávek zboží, produktů nebo služeb. Všeobecné obchodní podmínky dodávek vždy podrobně upravují vztahy mezi smluvními stranami  a mají většinou mnoho stránek textu. Samotná smlouva obsahuje obvykle jen základní údaje a má obvykle  jednu nebo dvě strany textu. Všeobecné obchodní podmínky dodávek tvoří vždy součást vlastní smlouvy. Ve smlouvě je vždy na všeobecné obchodní podmínky odkaz a obvykle  je ve smlouvě uvedeno, že smluvní strana-odběratel, se s obsahem všeobecných obchodních podmínek seznámila a souhlasí s nimi,“ říká pro VIPosobnosti.cz advokát JUDr. Martin Tocik.

Pokud zavoláte na info linku vašeho smluvního partnera s dotazem, rozhodně se již automaticky nejedná o změnu tarifu. Bohužel někteří operátoři jej chápou již jako vaši žádost o změnu, což vám může přinést velké problémy.  „I  na to pamatuje energetický zákon. Musí existovat určitý režim komunikace,“ říká pro VIPosobnosti Karel Havlíček. Jakákoliv změna musí být i po telefonu ověřena osobou, na kterou je smlouva napsána.  Není možné, aby operátor automaticky bez výslovného písemného souhlasu nebo souhlasu v hlasové podobě změnil tarif  a tím změnil vaši sazbu. Jasně informujte, že se nejedná již okamžitě o požadavek, ale pouze dotaz. Předejdete tak nechtěným změnám. Pokud by se tak stalo, máte nárok na reklamaci, a to to v zákonné lhůtě 30 dnů. Veškré změny, komunikace musí následně probíhat písemnou formou.

Čtěte více: Vysoká cena elektřiny nás nutí přejít na jiné zdroje, říká Karel

Vždy jednejte s kompetentní osobou, ne s operátory, kteří nemají přístupy ke všem potřebným informacím. Pokud si neověří vaší identitu,  nezjišťují potřebné náležitosti, nedávejte k možným změnám žádný souhlas. Mohlo by se například stát, že  se jedná o bývalého rodinného příslušníka, který zná veškeré údaje a touto cestou si „vyřizuje své účty.“. Změny ve smlouvě byste tak mohli zaznamenat až při zpětném vyúčtování.

0