Nechcete být ve stresu? Naučte se delegovat

Foto: Pixabay
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Vedoucí pracovník by měl umět delegovat práci na své podřízené. Měli by je vést natolik profesionálně a diplomaticky, aby to nebyla šikana, ale spolupráce vybudovaná na důvěře. Zaměstnanci by měli umět naopak převzít zodpovědnost a pravomoc za svěřený úkol. Delegování je o důvěře vůči podřízeným. Zodpovědnost ale opět za splněné úkoly nese šéf. Jak tedy rozhodnout?

Zodpovědnost k zadanému úkolu není jednoduchá. Je potřeba pečlivě zvážit, komu daný úkol svěřit. Pravomoc znamená jednat a přijmout rozhodnutí. Úspěšné delegování vyžaduje pravomoc na úrovni zodpovědnosti. Odpovědnost sebou nese umění zodpovídat se za svá rozhodnutí a zahrnuje pochvalu i kritiku.

Delegování je o efektivitě a důvěře

Bez důvěry není možná jakákoliv spolupráce. Důvěra se buduje mezi zaměstnanci, vedením firmy dlouhou dobu a ne vždy se podaří ji vybudovat. Někteří šéfové jsou již apriory nedůvěřivý, protože mají pocit, že oni zadaný úkol zvládnou nejlépe. Jiní jsou zase líní a rádi přenechají svoji práci druhým. Pokud úkol nadřízení delegují na své podřízené, měli by se umět vzdát vlastní pravomoci a přenechat ji zaměstnancům. Učí je tak nést zodpovědnost za vykonanou práci. Delegování je nejefektivnější tam, kde se dbá na osobní i pracovní rozvoj zaměstnanců, jejich růstu, sociálního, ale i emočního, tvořivosti a lidské důstojnosti.

Delegování je o toleranci a motivaci

Vedení společností, firem by mělo pečlivě trvat na výsledcích, ne na dokonalosti. Každý má jiné pracovní návyky, postupy, které je potřeba tolerovat. Ředitelé by měli přihlédnout ale také k tomu, zda-li se pracovník snaží, nefláká se a když mu zadaný úkol nejde, snažit se poradit a pozitivně motivovat. Pokud tak neučiní, veškerá práce, ale zodpovědnost padne opět na šéfa.

Autor: Alena Hájková