Nechcete být ve stresu? Naučte se delegovat

Autor: Alena Hájková

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Vedoucí pracovník by měl umět delegovat práci na své podřízené. Měli by je vést natolik profesionálně a diplomaticky, aby to nebyla šikana, ale spolupráce vybudovaná na důvěře. Zaměstnanci by měli umět naopak převzít zodpovědnost a pravomoc za svěřený úkol. Delegování je o důvěře vůči podřízeným. Zodpovědnost ale opět za splněné úkoly nese šéf. Jak tedy rozhodnout?

Zodpovědnost k zadanému úkolu není jednoduchá. Je potřeba pečlivě zvážit, komu daný úkol svěřit. Pravomoc znamená jednat a přijmout rozhodnutí. Úspěšné delegování vyžaduje pravomoc na úrovni zodpovědnosti. Odpovědnost sebou nese umění zodpovídat se za svá rozhodnutí a zahrnuje pochvalu i kritiku.

Delegování je o efektivitě a důvěře

Bez důvěry není možná jakákoliv spolupráce. Důvěra se buduje mezi zaměstnanci, vedením firmy dlouhou dobu a ne vždy se podaří ji vybudovat. Někteří šéfové jsou již apriory nedůvěřivý, protože mají pocit, že oni zadaný úkol zvládnou nejlépe. Jiní jsou zase líní a rádi přenechají svoji práci druhým. Pokud úkol nadřízení delegují na své podřízené, měli by se umět vzdát vlastní pravomoci a přenechat ji zaměstnancům. Učí je tak nést zodpovědnost za vykonanou práci. Delegování je nejefektivnější tam, kde se dbá na osobní i pracovní rozvoj zaměstnanců, jejich růstu, sociálního, ale i emočního, tvořivosti a lidské důstojnosti.

Delegování je o toleranci a motivaci

Vedení společností, firem by mělo pečlivě trvat na výsledcích, ne na dokonalosti. Každý má jiné pracovní návyky, postupy, které je potřeba tolerovat. Ředitelé by měli přihlédnout ale také k tomu, zda-li se pracovník snaží, nefláká se a když mu zadaný úkol nejde, snažit se poradit a pozitivně motivovat. Pokud tak neučiní, veškerá práce, ale zodpovědnost padne opět na šéfa.

0