Estetická chirurgie je obor velice lukrativní. Přináší i nepříznivé důsledky, varuje Jan Měšťák

doc. MUDr. Jan Měšťák exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

doc. MUDr. Jan Měšťák | Foto: František Jirásek
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Už v časech před naším letopočtem byla velmi žádaná i potřebná plastická a estetická chirurgie. „Operace kosmetických vad, pokud jsou dobře provedené, mají vysoce pozitivní vliv na sebevědomí pacienta. A to jako žádné jiné operace. Na druhou stranu však každá operace, a to se netýká pouze estetické chirurgie, může být spojena s určitými riziky a komplikacemi,“ vysvětluje jeden z našich největších odborníků, doc. MUDr. Jan Měšťák, který ale také varuje před nedostatečnou erudicí lékařů v tomto oboru. V čem je plastická chirurgie nezastupitelná? Více v článku doc. Jan Měšťák pro VIPosobnosti.cz.

Historie plastické chirurgie

Plastická chirurgie má své hluboké kořeny v dávné minulosti a prodělává v průběhu staletí svůj zákonitý vývoj, podobně jako jiné obory medicíny. Týká se to zavádění stále nových operačních metod u celé řady vrozených a získaných vad a také postupného členění plastické chirurgie na jednotlivé problematiky nově se utvářejícího oboru. Během času některé z nich vystoupí do popředí, jiné naopak spíše stagnují nebo zcela zanikají. Hodnotíme-li etické problémy medicíny našeho století, potom se zde nabízí jakási možnost srovnání oboru plastické chirurgie od prvních objevů datovaných před naším letopočtem přes středověk až po současnost, kdy plastická chirurgie přináší nejen pozitiva, ale také celou řadu problémů, v minulosti neznámý.

Moderní technologie a vrozšiřující se význam

V posledních letech dochází k prudkému rozmachu plastické chirurgie jako oboru. Je to především díky rozvoji mikrochirurgie, resp. složitých rekonstrukčních výkonů využívajících mikrochirurgii a také díky uplatňování nových moderních pomůcek a prostředku v každodenní  praxi. Patří se např. využívání endoskopické techniky, expandérů, různých druhů implantátů, laserové terapie, celé škály nových liposukčních technik apod.

Plastická chirurgie je nezastupitelná v našich podmínkách při chirurgické léčbě obličejových rozštěpů a při řešení složitých rekonstrukčních výkonů pooperačních a poúrazových. Své výsadní postavení zaujímá také v replantační chirurgii. S rozvojem plastické chirurgie nabývá stále více na významu rozšiřující se spolupráce s ostatními chirurgickými obory – obecnou chirurgií, ortopedií, hrudní chirurgií, kardiochirurgií, čelistní chirurgií, gynekologií, ORL a dalšími obory.

Přes tento nesporně pozitivní trend ve vývoji plastické chirurgie však stále více vystupují do popředí některé problémy, které jsou pro náš obor v dnešní době specifické. Bezesporu jedním z nejzávažnějších problémů je odchod plastických chirurgů do privátních praxí. Díky velké medializaci je bohužel pro veřejnost nejznámější právě estetická chirurgie, což je oblast plastické chirurgie zabývající se řešením kosmetických vad.

Estetická chirurgie také v rukou neprofesioánlů?

Etestická chirurgie je obor velice lukrativní. Tato skutečnost se projevuje často u čerstvě atestovaných plastických chirurgů, kteří, aniž by měli dostatečnou erudici, odcházejí do soukromých praxí za snadnějším výdělkem. To samozřejmě přináší některé nepříznivé důsledky. Jednak oslabení členské základny všeobecně zaměřených plastických chirurgů pro každodenní klinickou praxi. Na druhé straně jsou to stále množící se stížnosti nespokojených pacientů po estetických operacích se všemi právními dopady.

Nelze zde nespatřovat určitou analogii z poválečného období minulého století, kdy mnozí chirurgové začali provádět v širším měřítku kosmetické operace, pro které volili působivější název „estetická chirurgie“. Tato slibná novinka, v níž někteří viděli výnosný a pohodlný úsek lékařské činnosti, přilákala ovšem mnoho nepovolaných a šarlatánů. V Paříži a v amerických městech se objevily nápisy přes celá průčelí domů :„Chirurgie Esthétique“. Tito samozvaní estetičtí chirurgové, často bez větších odborných znalostí, užívali všech prostředků k získání popularity a finančního prospěchu. S určitou nadsázkou je možno hovořit, že obdobně se s tím setkáváme v současnosti i u nás.

Hovoříme-li o nedostatečných zkušenostech s operacemi kosmetických vad neznamená to vždy, že mladý nadějný plastický chirurg, který předčasně odešel do soukromé praxe, nemá dobré výsledky. Někdy, i když zřídka, je tomu naopak. Často se setkáváme s případy, kdy plastický chirurg s mnohaletou praxí stále opakuje některé chyby, které přinášejí neuspokojivé výsledky. Každý chirurg, a to bez rozdílu věku, by měl vždy zvážit hranici svých možností a schopností a operovat takové kosmetické vady, u kterých má předpoklad dosáhnout dobrého výsledku. A to zvláště u operací nosu.

Zdroj: klinika ESTHÉ

3