Dětské volání o pomoc. Jak se zorientovat ve složité situaci?

Klára Dlubalová

Dětem je třeba pomáhat | Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Máte pocit, že jste se setkali s dítětem v těžké životní situaci? Rozpoznat projevy a znaky ohroženého dítěte nově pomůže tzv. karta KID – leporelo obsahující jednoduchý návod k odhalení varovných signálů v chování dítěte i jeho okolí.

Obětí špatného zacházení se může stát každé dítě. Je proto naprosto zásadní, aby ti, kteří jsou dítěti nablízku, věděli, jak rychle a účinně pomoci. Na základě spolupráce psychologů a dalších odborníků napříč resorty vzniklo leporelo (viz příloha), kde jsou přehledně zpracovány hlavní znaky ohroženého dítěte, správný postup pomoci při podezření na špatné zacházení s dítětem nebo důležité kontakty. Karta pomůže policistům, učitelům, sociálním pracovníkům i další široké veřejnosti pracující s dětmi.

KID karta dětské pomoci | Foto: MVČR

„Karta KID je jednoduchá pomůcka, která dává systému pro pomoc ohroženým dětem jasný řád. Důležité je, že se na doporučených postupech shodli odborníci napříč resorty. Třeba policisté mohou díky kartě lépe poznat ohrožené dítě a pomoci dřív, než se situace zkomplikuje,“ uvádí ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Michal Barbořík.

KID karta dětské pomoci | Foto: MVČR

Karta KID neboli Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi upozorňuje na tři hlavní oblasti, kterých je třeba si všímat. Jde o fyzické znaky špatného zacházení, neobvyklé chování dítěte, které může být ve skutečnosti projevem špatného zacházení, a znaky rizikového chování osob, které mají o dítě pečovat. „Zlobení a nevychovanost je často jen volání o pomoc. Proto je dobře mít na jednom místě návod, který nám pomůže se ve složité situaci zorientovat,“ dodává Michal Barbořík.

Zdroj: MVČR

1