Výstava na Hradě připomene díla architekta Jožo Plečnika

Autor: Alena Hájková

Klínová chodba | Foto: Hrad
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

V prostorách Pražského hradě byla 1. dubna zahájena výstava připomínající sto padesáté výročí narození Jože Plečnika, který zde významným způsobem přetvářel jak interiéry Nového královského paláce, tak  hradní nádvoří a zahrady. Slovinský architekt a urbanista Jože Plečnik narozený 23. ledna roku 1872 v Lublani měl být původně dle přání otce tesařem, v jehož dílně se také vyučil. Po získání státního stipendia studoval na průmyslové škola ve Štýrském Hradci. Následně absolvoval studia architektury na vídeňské umělecké akademii pod vedením prof. Otto Wagnera, v jehož architektonickém ateliéru také pracoval. V roce 1901 si pak Plečnik založil ve Vídni vlastní ateliér. Zároveň na akademii navázal blízké a celoživotní přátelství s českým spolužákem Janem Kotěrou (1871-1923), na jehož doporučení se stal Plečnik profesorem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde působil celých 10 let.

Stůl a židle podle návrhu Jože Plečnika | Foto: Hrad

„My teď spolu sedíme v Plečnikově sále, které je dílo architekta Plečnika. Sedíme spolu v křeslech, které navrhl tento významný urbanista,“ vypráví ve video rozhovoru VIPosobnosti.cz Jiří Ovčáček. “ Na Hrad ho přivedl právě T.G.Masaryk. Tudy opravdu procházely dějiny,“ dodává mluvčí Hradu.

Celý rozhovor zde

Na počátku dvacátých let byl jmenován architektem Pražského Hradu a zahájil přestavby pro reprezentativní sídlo prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tohoto nelehkého a významného úkolu se Plečnik zhostil s hlubokým porozuměním daného místa, jeho historie a důležitosti. S citem pro detail, ale i monumentálnost a gradaci hmot a uchopení celkových prostor, vytvořil Jože Plečnik potřebnou sounáležitost již stojících architektonických prvků a těch nově zbudovaných, a to včetně krajinného rázu. Vytvořil tak reprezentativní a výtvarně jednotný a fungující prostor. Jože Plečnik vnesl svým originálním rukopisem ducha moderní architektury do tisícileté historie sídla českých knížat a králů, který se stal symbolem české státnosti i v dobách po vzniku demokratické republiky československé. Jeho zásahy do exteriérů i interiérů Pražského hradu jsou dodnes nepřehlédnutelné a obdivované jak odborníky, tak návštěvníky z domova i z ciziny.

 

Kromě jeho vlastního díla je třeba zdůraznit i význam jeho pedagogického působení v Praze. Během svých profesorských let vychoval Plečnik na 50 architektů, kteří následně přispěli k vysoké úrovni české moderní architektury. Příkladem lze jmenovat Otto Rothmayera, Karla Štipla či Karla Řepu. Jože Plečnik také stojí za inspirací Pavla Janáka a Josefa Gočára v rozvoji, respektive položení základů českého kubismu.

Výstava je pro návštěvníky otevřena v Tereziánské křídlo SKP a areál Pražského hradu od 1. 4. – 31. 10. 2022.

Zdroj: Hrad

1