Budete překvapeni, kde přesně ve vašem těle sídlí emoce

Autor: Jan Čížek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Od štěstí po strach

Lokalizovat, kde přesně v těle lidé svoje pocity prožívají, se nedávno pokusili finští vědci. Pomocí citově zabarvených slov, obrázků a krátkých filmů vyvolávali i zkoumaných osob různé emoce. Výsledky pak vyhodnotil speciální software.

Lidé pak na monitoru označovali na siluetě postavy ty oblasti, ve kterých se vzbuzené emoce projevovaly. Šlo o šest základních emocí: vztek, strach, znechucení, štěstí, smutek a překvapení. Dalších sedm prožitků už bylo podle psychologů složitějších: úzkost, láska, deprese, opovržení, pýcha, stud a závist. Pokusné osoby pak kliknutím označovaly, v jakých oblastech těla něco cítí. Určily tak, které oblasti se jim aktivovaly v porovnání s neutrálním stavem mysli.

Jak jste na tom se srdcem?

Samozřejmě, téměř vždy se emoce projevovaly v hlavě, ale zasahovaly také hrudník, břicho a dokonce i končetiny. Podívejte se na obrázek, kde v našem těle sídlí 13 běžných emocí, které každodenně pociťujeme.

„Nejvíc asi vnímáme štěstí – tento pocit zaplavuje prakticky celé tělo. Podobně jsme na tom s láskou, ale na opačné straně škály emocí i s depresí. Zajímavé je, že – jak z obrázků vyplývá – se nejvíc na srdci projevuje závist a strach. Tím se pak vlastně snadno vysvětluje, proč tyto emoce skutečně mohou vyvolat fyzické projevy nemocí, například infarkt,“ vysvětluje Jan Pirk,kardiochirurg.

Všichni jsme stejní

Ukázalo se, že za sídlo pocitů zkoumané osoby označovali stejné části těla bez ohledu na to, k jaké národnosti nebo kultuře patřili. To bylo překvapivé zjištění, protože vědci se dosud domnívali, že tomu tak není a prožívání situací závisí na původu.

Ukázalo se však, že prožívání lidských emocí je univerzální. Shoda panovala především v oblasti pozitivních emocí. Při označování těch negativních se vyskytly menší rozdíly, ale ani ty nesouvisely s původem. Spíš s konkrétními lidmi. Výzkumníci z toho usoudili, že negativní emoce a nepříjemné prožitky jsou komplikovanější. Ale zřejmě bohužel také škodlivější. Tak na to myslete a nenechejte si kazit zdraví špatnými emocemi.

0