10 jednoduchých způsobů jak být oblíbený

Autor: Jana Černá

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Když nemáte sympatie druhých, vyhýbáte se jim a vázne komunikace. Být oblíbeným, uznávaným je příjemné. Je to i dar. Nikdo nemá rád lidi, kteří si také neustále neustále stěžují.  Co můžeme udělat proto, abychom byli oblíbení?

Základní pravidla, jak druhé neodradit

Snažte se nechávat si svoje názory raději pro sebe. Hlavně negativní. Vyjádřete je až ve chvíli, kdy jste o to požádání, a to ještě velmi taktně. Nekritizujte ani otevřeně, ani za zády. Pokud možno chvalte, ale jen když jste o tom sami vnitřně přesvědčeni. Nesnažte se posuzovat druhé, budou si myslet, že máte patent na rozum. Ten nemáme nikdo. Permanentním stěžovatelům se pozitivní lidi vyhýbají. Pomozte svým kolegům a podřízeným i ve chvíli, kdy si o to sami neřeknou. Mnoha lidem i na vedoucích pozicích chybí sebereflexe a empatie. Tedy vědět, kdy rozhovor ukončit. Nejen k novým podřízeným, ale i ke kolegům buďte vstřícní a trpěliví.

Jak být oblíbený

V rozhovorech se svými podřízenými se zajímejte hlavně o jejich osobu. Nebojte se zeptat na osobnější věci, na jejich zájmy, cíle, pokud možno okrajově. Pokud vycítíte, že by se debata zvrhla do příliš důvěrné roviny, změňte téma nebo rozhovor jemně ukončete. Jako magnet každého z nás přitahují pozitivní lidé. V rozhovorech, při pracovních poradách nebo obchodních jednání pamatujte na to, že vlastní jméno zní člověku nejsladčeji a je nejvýznamnější ze všech slov. Oslovením svého kolegy nebo partnera jménem přisuzujete velký význam jeho osobnosti. Starší generace také ráda slyší před jménem svůj titul. Tento zvyk pochází ještě z dob Rakouska-Uherska. Dodnes je u nás silně zakořeněný.

10 způsobů, jak být oblíbený

– zajímejte se především o druhé

– buďte pozitivní

– usmívejte se

– nezapomeňte druhé oslovovat jménem

– buďte dobrými posluchači

– nechte druhé hovořit o jejich názorech, problémech

– v rozhovoru mluvte o tom, co zajímá druhé

– upřímně vzbuďte v druhém pocit, že je důležitou osobou

– buďte svoji

– staňte se pro ostatní zajímavým

Velkým a častým problém je, že neumíme druhým naslouchat. Pokud vydržíte trpělivě naslouchat,  nejen že se více dozvíte, ale také budete druhými respektováni a vyhledáváni. Přimějte diplomatickými otázkami druhé, aby hovořili hlavně o sobě. Vždy směřujte rozhovor tak, abyste mluvili o tom, co zajímá druhé. Budete-li vést dlouhý monotónní monolog, po pár minutách vás nebude nikdo vnímat. Není až tak důležité, co říkáte, ale jak to říkáte – tón hlasu, rychlost řeči nebo způsob gestikulace.

Mějte svůj styl

A to nejen v oblékání, ale také ve způsobu komunikace, vlastních názorech a celkovém projevu osobnosti. Nejvíce jsou také oblíbeni ti, kteří něčím vynikají a jsou úspěšní. Nestyďte se proto za svůj talent a ukažte druhým, v čem jste dobří a jak jim můžete být užiteční. Někdy stačí trpělivě naslouchat, jindy zase pomoci v pravý čas, nebo naopak vědět, kdy se stáhnout, odejít.

Budete-li mít svým kolegům nebo šéfovi co nabídnout, stanete se vyhledávanými. Buďte si vědomi svých kvalit, pěstujte si své sebevědomí, které máte podložené svými úspěchy. Mějte se rádi a važte si sami sebe. Druzí to na vás poznají a budou se k vám chovat s respektem a úctou.

0