Kniha Má cesta za štěstím měla několik názvů. Gottovi velmi záleželo na její autentičnosti

Autor: Jana Černá

Karel Gott | Foto: Alan Pajer
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

O zpěvákovi Karlu Gottovi bylo napsáno již mnoho knih. Některé jsou přímo z pera Mistra, který by se dnes dožil 82. narozenin. Cesta za štěstím je jednou z nich. Pojednává o výjimečnosti člověka, který svojí pílí, vůlí, pracovitostí, poctivostí k sobě i druhým získal milióny fanoušků po celém světě. Jaké poselství nám tu zanechal?

Karel Gott byl člověk, který velmi nerad hovořil o svých starostech, zdravotních problémech. Nikdy neobtěžoval přátelé, fanoušky, kolegy svými problémy. Na sklonku života však udělal výjimku a otevřeně promluvil o svém soukromém a profesním životě. Svými znalostmi a zkušenostmi získal nadhled, který mu pomáhal v posledních překonávat jeho trápení. Svým humorem a laskavostí přitahoval lidi jako magnet.

„V jednom z našich hovorů mi Karel vyprávěl o své připravované knize, záleželo mu na její autentičnosti. Měl připravených několik názvů. Zvítězila Má cesta za štěstím. Nakonec Jdi za štěstím byl jeden z největších hitů, který pro Gotta složil Karel Svoboda. Zavzpomínali jsme i na naše společné kamarády, Láďu Štaidla i Arnošta Lustiga, který již knihu o Karlovi nedopsal. Myslím, že se úplně neshodli na směru, kudy se měl její obsah ubírat. Arnošt nabyl dojmu, že si Karel nechává to nejdůležitější pro sebe a chce si jednou napsat knihu sám. Během rozhovoru jsem Karlovi říkala, že mám také rozepsaných pár stránek knihy, ve které píšu i o něm. Zajímal se a s humorem sobě vlastním mi řekl, že doufá, že jen v dobrém,“ vzpomíná na poslední rozhovor s Mistrem Alka Hájková. „Toto vše, co nám nejen tady Karel Gott sdělil, zanechal, jsou hodnoty, zkušenosti, které vás nenaučí ani ta nejprestižnější škola na světě. Tento člověk nám tady na Zemi zanechává sebe nejen prostřednictvím písní, ale zůstává nám tu také důležité poselství. Jaké? To už je na každém z nás,“ dodává spisovatelka. „Je třeba dát prostor pro fantazii, aby člověk přemýšlel, co tím chtěl skladatel, básník nebo malíř říct. Oni sami to nevysvětlují. Proč také? Kouzlo umění spočívá právě v té nedokončenosti, v té touze mu porozumět. Nesmí být přímočaré, jako oznámení nějaké zprávy,“ řekl kdysi pro VIPosobnosti.cz Karel Gott.

0