Pan prezident mi předal jednu důležitou schopnost, říká Jiří Ovčáček

Autor: Alena Hájková

Jiří Ovčáček | Foto: Se souhlasem Jiří Ovčáček
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

V neformálním rozhovoru pro magazín VIPosobnosti.cz, Jiří Ovčáček popsal, co mu dala dlouholetá spolupráce s prezidentem Milošem Zemanem. Jak se podle tiskového mluvčího pracuje v prostorách, kterými procházeli dějiny a jaké jsou podle něj důležité životní hodnoty?

Pane Ovčáčku, jak se vám pracuje v těchto nádherných, historických prostorách?

Je to velká úcta, protože tudy procházely dějiny. Musíme si uvědomit, že byly sídlem českých knížat, králů, císařů a prezidentů Je tu kontinuální historie. Pražský hrad považuji za jakousi kotvu na rozbouřeném moři. To je prostě jistota.

Dýchne na vás při příchodu do práce tato nezaměnitelná historie?

I po těch letech, i když odcházím vidím katedrálu, do které chodím i v ranních hodinách. Vždy si tady uvědomím, že to duchovní místo, střed naší země. Je to místo, které spojuje nejen politiku, ale také duchovno. Máme tady katedrálu a prezidenta republiky. Tady se sbíhají siločáry české historie.

Architektura sálů je opravdu impozantní.

Ano. V těchto prostorách působil například T.G. Masaryk. V tuto chvíli sedíme v prostorách Plečnikova sálu, kterého sem přivedl právě Masaryk. V křeslech, která navrhl právě architekt Plečnik. Tady opravdu procházely dějiny. V

I přes neformálnost rozhovoru se musím zeptat. Co vám pan prezident Miloš Zeman dal do života?

I přes neformálnost rozhovoru se musím zeptat. Co vám pan prezident Miloš Zeman dal do života?

Předal mi schopnost naslouchat. Pan prezident naslouchá názoru druhých, přemýšlí o nich. Člověk, který je mladý, tak má rázné názory. Díky němu jsem začal naslouchat názorům i kritickým, což je velmi cenné. Člověk mávne rukou, když někdo říká něco kritického, nechce to slyšet. A já jsme se naučil, že to slyšet chci.

Jaké tedy uznáváte životní hodnoty?

Nechci hovořit o sobě, nikdo není dokonalý. Obecně jsou to hodnoty jako moudrost, svědomitost a věrnost.

0