Jiří Adamec: Musíme si zachovat svoji národní hrdost a sebevědomí

Jiří Adamec exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

Jiří Adamec | Foto: TV Prima
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Režisér Jiří Adamec se pro VIPosobnosti.cz vyjádřil k současným česko-ruským vztahům. Podle jeho slov se jedná o komunikační malér. Jak je potřeba se k současné krizi postavit, jsme zemí vhodnou pro „vysoké hry“, jak vnímá podporu dalších zemí či v jakém případě bychom se měli zachovat jako suverénní stát?

Pane režisére, v poslední době jsem viděla a slyšela v médiích vaše několikeré vyjádření k různým současným politickým tématům. Co vás k tomu jako především televizního režiséra legendárních seriálů a mnoha zábavných pořadů přivedlo?

Zájem médií o mé názory.

Pojďme tedy aktuálně a konkrétně. Jak vnímáte současnou krizi rusko-českých vztahů a proč byly „startem“ právě Vrbětice?

Myslím, že konfliktní komunikační situace mezi Českou republikou a Ruskou federací je malér. Mezi našimi zeměmi existují dobré vztahy od pradávna, Rusko není SSSR, proto je mi současných nedorozumění velmi líto. Jsem odjakživa přesvědčen, že s Ruskem se musíme snažit mluvit, a to i v době, kdy si nerozumíme.

O co se podle vás hraje?

To já nevím, mohu jen spekulovat. Ostatně kdo z nás běžných občanů opravdu ví, o co v této „válce“ skutečně jde??? Já myslím, že jde o Dukovany, o dostavbu atomové elektrárny. Aby ROSATOM definitivně vypadl ze hry, protože jde o konkurenci, jde o peníze, o což ostatně jde de facto vždy v tomto světě podřízenému vždy moci peněz.

Kam až můžou tyto problémy v ekonomické rovině zajít?

Může to vést k problémům v ekonomických vztazích. My je nejspíš budeme mít větší než Rusko, my jsme pro něj ekonomicky bezvýznamní partneři, ale my z Ruska potřebujeme zejména naftu a plyn. A to je pro naši ekonomiku zásadní potřeba. Bez těchto surovin se neobejdeme.

Jsou podle vás z naší strany vůči Rusku potřebné tyto razantní kroky?

Pokud se za pomocí důkazů potvrdí, že to skutečně byli ruští vojáci, kteří na našem suverénním území provedli tento teroristický čin, při němž zemřeli čeští občané, pak se oprávněně musíme chovat jako sebevědomý stát. Tohle si nemůžeme nechat líbit, navíc jako země Evropské unie jsme součástí jejího územím, tedy čin spáchaný v teritoriu České republiky je činem spáchaným na území Evropské unie, a to mi jako legrace zrovna nepřijde.

NATO a některé země nás podporují. Co od nich můžeme ve výsledku v případě krize očekávat?

Nemohu zrovna souhlasit. Zdá se mi, že jejich podpora je pouze platonická. Když se hrálo o otravu ruského dvojitého agenta v Anglii, i Česká republika se vyjádřila hlasitěji než dnes celá Evropské unie i NATO.

Není to pro nás, naši malou zemi příliš vysoká hra?

To si nemyslím. I malá země si musí umět zachovat své sebevědomí, pokud existují důkazy. Věřím, že je premiér i ministr vnitra opravdu mají  a že Rusko je opravdu pachatelem tohoto činu na Moravě. Musíme se tomu umět postavit. Rozlohou území a počtem obyvatel skutečně nejsme země na „vysoké hry“, ale musíme si zachovat svoji národní hrdost a sebevědomí. Na území Českého státu si nesmí žádná země dovolit takto operovat. Žádná! Ani velmoc, jakou je Rusko.

Autor: Alena Hájková