Znáte pravděpodobnou podobu sv. Václava?

Na Pražském hradě probíhá výstava královských korunovačních klenotů, která je pro obrovský zájem prodloužena, takže zájemci ji mohou navštívit i v neděli, a to od 14.30 do 21.00 hodin. Dále pak v pondělí 23. ledna a v úterý 24. ledna v prodlouženém čase od 8.00 do 18.00 hodin. Výstava je zdarma. Ke zhlédnutí je ve svatovítské katedrále vystaveno nejen korunovační roucho, v Gočárově vitríně svatováclavský meč, královské jablko, ostatkový kříž, královské žezlo a svatováclavská koruna. Ale v kapli sv. Kříže také lebka svatého Václava.

Výstava korunovačních klenotů byla pro velký zájem prodloužena

Vystavení Českých korunovačních klenotů, o kterém rozhodl prezident republiky u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky, se setkalo s mimořádným ohlasem u našich občanů. Po konzultaci s odbornými pracovníky památkové péče proto pan prezident rozhodl o mimořádném prodloužení vystavení Českých korunovačních klenotů v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Andělský zpěv za horentní sumy pro kastráty

Být nejlepším pěvcem znamenalo zaplatit si nejkvalitnějšího kastráta.  Právě v 17. až 19.  století byly provedeny zákroky ještě před pubertou a mutací u chlapců, kteří  si chtěli i v dospělém věku zachovat vysoký pěvecký hlas. Tím tak dosáhli pěveckého mistrovství, výrazných změn nejen v barvě tónů, ale také v hlasovém rozsahu. Zpívali především v chrámových sborech a svým sopránem a mezzosopránem nahrazovali dívčí zpěv, který zde zaznít nesměl. Tito pěvci stáli v 17. století v Itálii u zrodu italské pěvecké školy.

V televizi nás bavili ti, kteří již mezi námi nejsou

Na konci roku se televize předbíhají s nabídkou programu, která by zaujala diváky. Většina z nich vsadila na pohádky a filmy. Žádné z nich však nenahradily ty klasické. Například hloubka, lehkost i hudba pohádky Tři oříšky pro Popelku je neopakovatelná stejně jako film Jak vytrhnout velrybě stoličku. Novodobé jsou povrchnější a kopírují současnou dobu. Televize odvysílaly během vánočních svátků také koncerty Karla Gotta, který, jak se i po třech letech jeho skonu ukázalo, je ve své branži dodnes nenahraditelný.

Vydejte se ve sváteční den nejen do Obrazárny Pražského hradu

Dne 1. ledna 2023 je pro návštěvníky připraven den otevřených dveří v novém Muzeu Řádu Bílého lva. Bude také  znovuotevřena Obrazárna Pražského hradu, v níž jsou mimo jiné vystavena díla z proslulých sbírek císaře Rudolfa II. Mezi více než stovkou unikátních děl nechybí obrazy Tiziana, Aachena či Rubense. Jsou zde vystavena díla starých mistrů německé, italské a nizozemské renesance i manýrismu, obrazy středoevropského a holandského baroka.