Jak moc na nás působí síla myšlenky a do jaké míry nás ovlivňuje?

Autor: Alena Šulcová

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Být pozitivní ve chvíli, kdy se nám daří je jednodušší, než v časech stresů, zklamání a proher. Důležité je, jak k životním výhrám či prohrám přistupujeme. Proto to, aby se nám dařilo a byli jsme vnitřně spokojení, je důležité správně nastavit své myšlení.

Nejtěžší je změnit myšlení

Každý člověk je jedinečná neopakovatelná bytost. Ve své jedinečnosti zažívá své životní osudy, svoji životní cestu, svoji cestu poznání a postupné uvědomování si hlubších podstat našeho bytí.

To, jak o sobě i svém životě smýšlíme, ovlivňuje další kroky. Ve své celistvosti si uvědomujeme, že nejsme jen fyzické tělo, ale i mysl, psychika, emoce, duše, ale skutečnost, že máme i jemně hmotné součásti naší bytosti. Pokud tyto jednotlivé součásti naší bytosti jsou v souladu, harmonii, cítíme se dobře. Pokud se jakákoliv část nás dostane do disharmonie, útlumu, cítíme se špatně, rozladěně a časem můžeme i onemocnět.

Dnes je známo, že 95% nemocí je psychosomatického původu. To znamená: pokud změníme své myšlení, přístup k sobě i svému životu, můžeme změnit svůj život a i se uzdravit. Můžeme se tak stát aktivním tvůrcem svého života.

Většinou necháváme své myšlenky volně plynout a zahlcovat jimi svoji mysl. Často jsou to staré vzpomínky, zážitky na něco nepříjemného, traumatizujícího, bolestného.Ty nám způsobují potom špatnou náladu, pesimismus, deprese a ubírají nám energii. Když si uvědomíme, jak funguje naše mysl, jaká je síla myšlenky, máme možnost volby. Můžeme se rozhodnout, zda se necháme ovládat starými, negativními myšlenkami nebo budeme vědomě krok za krokem měnit staré vzorce myšlení za nové pozitivní a tvůrčí.

Co je to myšlenka?

Myšlenka je forma energie, informace. Je negativní nebo pozitivní, tvůrčí nebo destruktivní. Pokud určitou myšlenku opakujeme, usazuje se v naší mysli. Při pokračujícím opakování se dostává do našeho vědomí, následně do podvědomí. V podvědomí začne vysílat signály, díky kterým pocíťujeme změnu.

Síla myšlenky, síla positivního myšlení je obrovská. Když se nám podaří pochopit mechanismus jejího fungování (Myšlenka-mysl-vědomí-podvědomí =změna),můžeme zcela vědomě měnit svůj život podle svých nejkrásnějších představ a i se uzdravit.

To, co vyzařujeme, přitahujeme zpět

Nejsilnější myšlenkou celého nekonečného vesmíru je láska, čistá bezpodmínečná láska. Pokud si začneme sami v sobě vytvářet láskyplné myšlenky, naučíme se mít rádi, mít rádi sami sebe, začnou se dít postupné změny i malé zázraky. S tím také souvisí i uvědomování si síly přítomného okamžiku. Žijeme právě tady a teď. Je jen na každém z nás zda tento okamžik prožijeme spokojeně, radostně a nebo se necháme ovládat starými vzpomínkami, nepříjemnými zážitky z minulosti, negativními myšlenkami druhých. Jen já rozhoduji o svém životě,jen já sama ho vytvářím. Tak, jak smýšlíme o sobě o svém životě i životě vůbec, vyzařujeme toto a přitahujeme zpět. Minulost je odžita a my žijeme teď v přítomnosti. Strach, staré vzpomínky patří do minulosti, přítomna je láska.

1