Zhoubné nádory jsou v našem oboru velmi vzácné, říká přední kardiochirurg

prof. MUDr- Jan Pirk exkluzivně pro VIPosobnosti.cz

prof. Jan Pirk | Foto: Miloš Kraus
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Vyhledávaný lékař, prof. Jan Pirk vysvětluje, kdy nás může uzdravit placebo, ale také jaké to je, umět vycházet s lidmi. A stůně nám, podle kardiochirurga, opravdu jen samotné srdce?

Pane profesore, dříve ser říkalo, že slovo léčí. Tedy, pokud bych k vám přišla, vy mi dáte tabletku a řeknete: Ta vás uklidní, uzdraví. Pomůže mi ta tabletka, nebo vaše laskavá slova?

Záleželo by na tom, co by v té tabletce bylo. Může v ní být i práškový cukr. A pokud by bylo onemocnění opravdu psychosomatické, tak vás placebo efekt uzdravit může.

Co tedy i dnes obnáší komunikace s pacientem, pozůstalými, tedy empatie, sociální a emoční inteligence, zkrátka to, co zahrnuje umění vycházet s lidmi?

Vy jste to všechno shrnula. Ano, to vše tam patří. My máme jednu výhodu, a to, že zhoubné nádory v kardiochirurgii jsou velmi vzácné. Ony jsou velmi vážnou a smutnou kapitolou medicíny. My máme jiná vážná onemocnění, která jsou docela dobře chirurgicky korigovatelná. Vždycky říkám mladým lékařům, že tomu člověku nestůně jenom srdce, ale jemu stůně i dušička. Je to většinou starší člověk vytržený ze svého domácího prostředí, takže lékař si musí k tomu pacientovi najít cestu.

Ne, že on se stane rovnocenným partnerem, co se týče medicíny, ale lékař se musí dostat na roveň tomu pacientovi, co se týče jeho zájmů, profese nebo koníčků. Je potřeba, aby našli společnou nit a pacient k lékaři získal důvěru. Lékař mu musí umět vysvětlit, co se bude dít. Pacient, který ví, že zákrok dobře dopadne, má samozřejmě také obavy, protože každá operace srdce je závažná věc. On jde ale na tu operaci daleko klidněji, lépe se probouzí z anestezie než pacient, který je přestrašený.

Abychom nebyli jen skeptičtí. Pojďme si povídat o pozitivních věcech. Vy jste úspěšný odborník, vyhledávaná kapacita, umíte lidi motivovat. Co vše, podle vás, stojí za vašimi úspěchy?

Protože kardiochirurgie je týmová medicína, za úspěchem vždy stojí vytvoření a fungování týmu. Vybudování týmu považuji za tu nejsložitější část práce vedoucího pracovníka. Je potřeba, aby tým byl rovnoměrně složen. Není možné, aby byli v týmu samí pracovníci typu A, tj. ti, kteří srší nápady a nemají trpělivost tyto nápady realizovat, a naopak není možné, aby byli všichni pouze typu B. Ti sice nemají tolik výborných nápadů, zato mají trpělivost realizovat tyto nápady. Myslím si, že takovou ideální dvojicí byli mí učitelé, prof. Hejhal a prof. Firt.

Autor: Alena Hájková