Z devadesátek do současnosti. Dnes je moderace jiná než dříve, říká Jan Čenský

Autor: Jana Černá

Jan Čenský | Foto: VIPosobnosti.cz
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Počátkem 90. let se lidi začali napříč společností daleko více sdružovat. Před tím tomu ale tak nebylo. Tehdejší spíše uzavřené party lidí mezi sebe málokoho vpustily. Vztahy se budují léta, a tak pro nově příchozí nebylo jednoduché stát se jejich součástí. Takové to silné jádro těch nejbližších sice zůstalo a nově přicházející začali tvořit pomyslné širší kruhy. Změna politického i ekonomického klimatu v naší zemi přinesla změnu do života nás všech. Otevřela se možnost podnikání a převládl tržní mechanismus i v médiích. Umělci se museli nejen rychle zorientovat ale i hledat cesty, jak se dál uživit. Jak já tomu říkám, vznikala nová „komerční přátelství“.
Firmy se předháněly, koho si pozvou na svůj vánoční večírek či jinou akci, honoráře pojímaly celkem velkoryse. VIP osobnosti se staly otázkou zábavy i prestiže.zor i úroveň chybět. Vzniklo mnoho agentur, které si vzaly umělce pod svá křídla a začaly jim zprostředkovávat různá vystoupení, koncerty či společenské akce. Z vnějšího pohledu toto vše vypadá snadně. Nakonec stejně jako jakýkoliv koncert, píseň, balet, tanec, prostě cokoliv, za čím je spousta neviditelných kroků až je výsledek skvělý.

Dnes se časy opět změnily. Na uspořádání prestižní, úspěšné, hezké a zajímavé společenské akce, kde by měl třeba umělec zazpívat, je zapotřebí nemalé finanční částky. Občas se mi stalo, že firmy, které chtěly pod svojí hlavičkou uskutečnit nějaký koncert, žily v domnění, že zaplatí honorář zpěvákovi či jinému účinkujícímu, kteří na společenské akci vystoupí, a tím to končí.

Zdaleka nekončí. Částka za vystoupení narůstá, neboť v ní je honorář i pro muzikanty, zvukaře, osvětlovače, raut, poplatky OSE, provize za prodej vstupenek, pomocný personál atd. Náklady, o které se celková suma za vystoupení navyšuje, bývají někdy v konečné fázi pro klienta nepřijatelné. Občas se mě někteří ptají, proč je moderátor tak drahý, že jen přijde, odříká text a odchází. Neuvědomují si, že i on se musí věnovat přípravě. Naučit se, o čem má mluvit, sestavit text tak, aby byl zajímavý a odpovídal potřebám klienta. Cena se tedy nejen u moderátorů neplatí jenom za čas strávený na pódiu, ale také za jeho jméno, stejně jako u umělců. Moderátor musí umět pohotově reagovat, zachránit situaci, někdy i napovědět, zkrátka být neustále ve střehu a sledovat i to, co se děje v hledišti, za ním na pódiu a podobně.

„Špatné je, když chcete lidi dojmout cíleně. Naopak, mělo by to být upřímné. Empatie je strašně důležitá stejně jako pokora. Rozhodně není tato profese o exhibicionismu. Teď je takový trend, že toho moderátora je víc než toho hosta, což je základní chyba. Může být sarkastický, ale ne drzý, nebo sprostý. V tu chvíli je to hrozně jednoduchý se připravit a toho druhého, který netuší, co ho čeká, přivést do rozpaků, zdiskreditovat nebo ho zesměšnit. A zvláště před publikem. Tak toto já nesnáším. Ale svádí to. Dnes je moderace jiná než dříve. I díky technice. Je kreativnější,“ popisuje v knize Tanec mezi Mistry Jan Čenský.

 

Nezanedbatelné není ani kvalitní PR, které má za úkol za podpory osobností zviditelnit firmu. Pořádání společenské akce je v přeneseném slova smyslu také jakýsi „koncert“, kde musí všechno a všichni ladit jako jeden celek a výsledek musí být, nebo by měl být takový, aby klient i účinkující byli spokojeni. Showbyznys je kreativní, tvůrčí práce, kde je zapotřebí nejen organizátorských schopností, ale také vědět, koho s kým propojit. I na poslední chvíli se může stát, že pozvaná osobnost onemocní, změní se jí pracovní program a vy pak musíte v rychlosti reagovat a zajistit náhradu. Celý tento proces je u konce, až po akci.

Nejen v „devadesátkách“ tak na sebe umělci upozorňovali prostřednictvím rádií, rozhovorů i různých anket. Dnes SP, LP desky stejně jako CD jsou již minulostí, takže jediné, co zbývá jsou média, streamy a živé koncerty. A samozřejmě zájem diváků a fanoušků.

 

Pro mě je zajímavé srovnání společenských akcí v době, kdy se jich účastnil Karel Gott, a v době, kdy se už je, ať už jako host nebo zpěvák, nemohl navštěvovat. Organizátoři, ale i všichni ostatní chtěli před slavíkem zvýraznit a zdůraznit své kvality. Fenomén Gott nastavil vysokou laťku a nikdo si nepřál, aby před ním spadla.

0