Svatovítská katedrála prochází restaurováním od roku 1973

Jan Čížek

Pražský hrad | Foto: Alena Šulcová
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha bude v červnu zahájeno několik druhů restaurátorských prací. Ty na okenní vitráži s námětem Nejsvětější Trojice započaly již nyní, aktuálně probíhá také monitoring mozaiky Posledního soudu na Zlaté bráně katedrály. Rovněž probíhá celková obnova soklových partií po celém obvodu stavby a začíná se stavět lešení při jihozápadní věži, které bude využito pro další etapu péče o vnější plášť a umožní i revizi a ošetření několika figurálních chrličů.

Chrám sv. Víta | Foto: Alena Šulcová

Svatovítská katedrála prochází postupnými opravami a restaurováním průběžně, bez přerušení od roku 1973. Na Zlaté bráně nyní restaurátorky pracují na unikátní mozaice Posledního soudu ze 14. století. Mozaika je sestavena z více než milionu kousků štípaných skleněných kostek a kamene, což z ní činí jeden z největších a nejzachovalejších mozaikových obrazů v Evropě, navíc je na rozdíl od většiny ostatních osazena na vnějším průčelí. Zásadní obnovou prošla na přelomu 19. a 20. století, a poté před koncem tisíciletí, kdy byla restaurátorsky očištěna a pokryta ochrannou vrstvou speciálního laku. Stav této ochranné vrstvy je každoročně monitorován.

 

Restaurátorské práce se v červnu zaměří také na okenní vitráž s námětem Nejsvětější trojice. Ta byla zhotovena v letech 1935 až 1936 uměleckým sklenářem Josefem Jiřičkou podle návrhu Františka Kysely. Jiřičkův diamantem vyrytý podpis se na jednom z dílů skleněné výplně dochoval dodnes. V období protektorátu musela být vitráž demontována a na své místo se již nevrátila – v prostředním okně nad hlavním oltářem je tak vitráž navržená Maxem Švabinským. Díly Kyselovy vitráže jsou ale součástí uměleckých sbírek Pražského hradu; jejich restaurování zajišťuje umělecké sklenářství Jiřička-Coufal, pokračovatel dílny Josefa Jiřičky. Nad rámec prací v exteriéru je v plánu také restaurátorský zásah uvnitř katedrály, a to na dvou místech chóru.

Pražský hrad

0