Svatá Lucie. Jedno z vysvětlení svátku světla hledejme až v Indii

Jan Čížek

Svatá Lucie | Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Pranostika oslavující svátek světel připadá na 13. prosince. Až do zimního Slunovratu se ale den zkracuje. Proč tedy Lucie noci upije, ale dne nepřidá?

Toto vysvětlení hledejme ve Slunci, které od tohoto dne zapadá už stále později. Svatá Lucie je v mnoha zemích považována za symbol světla. Tato pranostika má ale ještě další poselství a úkoly. Hospodyňky by měly mít své domovy uklizeny, rozjímat, připravovat se v čase adventním na Vánoce. Důvodem byla především ochrana před temnými silami.

Tato Bohyně byla v čase křesťanství vnímána výrazně pozitivněji než po něm. Před křesťanskou revizí byla přitom zobrazována jako bíle oděná dívka s bylinnou korunou a prutem a kupříkladu v Dolním Rakousku se měla v předvečer svátku scházet s dětmi a děvečkami ke společné modlitbě.

Svou variaci mají dokonce i v Indii, kde svaté Lucie po čtyři dny slaví Diválí, kdy jsou veřejná prostranství zaplavena světlem olejových lamp. Spojitost je zde díky slovu „světlo“, neboť Díválí je slavností světel a jméno Lucie zase vychází z latinského lux, které – jak asi tušíte – rovněž znamená světlo.

Ilustrační foto | Pixabay

Podle záznamů Jakuba Jana Ryby z 19. století Lucka děti naopak trestala a se svou zahalenou tváří a bílým šatem naháněla hrůzu. Dětem měla dokonce hrozit rozřezáním břicha v případě, že se nebudou v době adventu postit. V některých lokalitách zase byly trestány jen zlobivé děti, které dostávaly metlou, zatímco ty hodné byly drobně obdarovány.

Jak je vidno, na prosinec připadá nejvíce svátků, které patří dětem. Ať je to svatá Barborka, svatý Mikuláš, svatá Lucie a nakonec Štědrý večer, na které se ti nejmenší těší nejvíc, protože je od těchto mystickcách postav žádné strašení nečeká.

 

Prima Zoom, VIPosobnosti.cz

0