Stůjte tak, aby druzí nemuseli před vámi ustupovat nejen kvůli zápachu

Pixabay.com
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Určitě se vám již stalo, že člověk, se kterými jste si povídali stál buď tak blízko u vás, že jste museli nenápadně ustupovat nebo naopak tak daleko, že jste museli zaostřit zrak, abyste viděli, s kým si vlastně mluvíte. Příjemný ale asi není ani jeden způsob konverzace. Příjemný není ani osobní zápach.

Pro každý druh setkání, ale i debaty, je určena jiná osobní zóna, tedy vzdálenost mezi dvěma hovořícími lidmi, kterou je potřeba dodržovat, aby vzájemný rozhovor byl příjemný oběma stranám. Každému z nás vyhovuje jiná vzdálenost,. V sobě máme určené určité hranice, vzdálenost, za kterou druhé nepustíme. To poznáme nejlépe, když vidíme, že druhá strana ustupuje zpět. V tu chvíli nám musí být jasné, že náš kontakt s ním je příliš úzký a my jsme mu narušili osobní zónu.

Samozřejmě, že ve výtahu nelze takovýto odstup dodržovat. Často je nám to nepříjemné, hlavně u lidí, kteří nedodržují osobní hygienu nebo si rádi držíme odstup od druhých i v běžném životě. Při společenském pozdravu dodržujeme větší vzdálenost než při intimnějším pozdravu, kdy stojíme v těsné blízkosti zdraveného. Líbat na tvář nebo na rty se můžeme pouze s člověkem, kterého známe důvěrněji, a kde víme, že neriskujeme žádný trapas. Dodržování osobní zóny je důležité i když sedíme u pracovních stolů, na obědě nebo na večeři. Delší vzdálenost udržujeme od ostatních v případě, že hovoříme k více lidem, na zasedání, v sále, kde jsme se stali řečníky apod.

Jiný kraj, jiný mrav

Protože dnes již velmi často cestujeme i do zemí, kde jsou jiné mravy, jiné rituály, měli bychom mít na paměti, že je vhodné dodržovat a přizpůsobit se místním zvyklostem. To svědčí nejen o našem dobrém společenském vystupování, ale dáváme tímto také najevo, jak si vážíme druhých. U nás se běžně dodržuje vzdálenost cca 70-100 cm, zatímco například v arabských nebo asijských zemích je daleko těsnější. Pravidla v těchto zemích jsou daná náboženstvím a my bychom je měly respektovat. Je zajímavé, že právě Češi patří mezi ty, kteří si velmi zřídka dodržují odstup. V západní Evropě si lidi udržují od druhých nejen distance, ale také jsou méně přátelští.

Osobní zóny

  • Intimní – tam si pouštíme nejbližší
  • Osobní – pro přátelé, kamarády
  • Společenské – pracovní, obchodní jednání, společenské setkání
  • Veřejné – zasedání, proslov k většímu množství lidí

Nepříjemný může být lidem i náš zápach úst, potu, proto je vhodné tomu předejít respirantem nebo žvýkačkou. I když se chráníme, je lepší mít tyto nedostatky na paměti, a proto raději dodržujme od druhých určitý odstup, vzdálenost. Lidé to většinou napřímo neřeknou, ale stát se terčem posměchu a úšklebků za zády je zbytečné.

Autor: Jan Kadeřábek