Stůjte tak, aby druzí nemuseli před vámi ustupovat. Dodržujte nejen osobní zónu

Autor: Jan Kadeřábek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Zasahování do osobních zón je z mnoha důvodů nepříjemné a nekomfortní. Proto je důležité je nejen respektovat, ale zároveň si je chránit. Předejdeme tak konfliktům a špatným pracovním vztahům.

Pro každý druh setkání, ale i debaty, je určena jiná osobní zóna. Tedy vzdálenost mezi dvěma hovořícími lidmi, kterou je potřeba dodržovat, aby vzájemný rozhovor byl příjemný oběma stranám. Jinou vzdálenost udržujeme během formálního rozhovoru, jinou při přátelském. Každopádně máme v sobě určené určité hranice, vzdálenost, za kterou druhé nepustíme. Jsou ale situace, kdy se těsnému kontaktu nevyhneme.

Například ve výtahu nebo v dopravě nelze takovýto odstup dodržovat. Často je nám tak úzký kontakt nepříjemný. A to hlavně u lidí, kteří nedodržují osobní hygienu. V těchto situacích je velmi složité tuto situaci řešit. Dbát na to, aby před námi nemuseli druzí ustupovat, otáčet se, nebo mít nevhodné poznámky můžeme jen sami. Při společenském pozdravu dodržujeme větší vzdálenost než při intimnějším pozdravu, kdy stojíme v těsné blízkosti zdraveného. Líbat na tvář nebo na rty se můžeme pouze s člověkem, kterého známe důvěrněji, kde víme, že neriskujeme žádný trapas. Formální dodržování osobní zóny je důležité i když sedíme u pracovních stolů, na obědě nebo na večeři. Delší vzdálenost udržujeme od ostatních v případě, že hovoříme k více lidem, na zasedání, v sále apod. Lepit se na druhé, dýchat jim do tváře nebo za krk není příjemné nikomu. Pro příjemnou a úspěšnou komunikaci je potřeba nechat druhým prostor. Nedodržení odstupu může být druhým nepříjemné.

Jiný kraj, jiný mrav

Protože dnes již velmi často cestujeme i do zemí, kde jsou jiné mravy, jiné rituály, měli bychom mít na paměti, že je vhodné dodržovat a přizpůsobit se místním zvyklostem. To svědčí nejen o našem dobrém společenském vystupování, ale dáváme tímto také najevo, jak si vážíme druhých. U nás se běžně dodržuje vzdálenost cca 70-100 cm, zatímco například v arabských nebo asijských zemích je daleko těsnější. Pravidla v těchto zemích jsou daná náboženstvím a my bychom je měly respektovat.

Osobní zóny

  • Intimní – tam si pouštíme nejbližší
  • Osobní – pro přátelé, kamarády
  • Společenské – pracovní, obchodní jednání, společenské setkání
  • Veřejné – zasedání, proslov k většímu množství lidí

Nepříjemný může být lidem i náš zápach úst, potu, proto je vhodné tomu předejít respirantem nebo žvýkačkou. I když se chráníme, je lepší mít tyto nedostatky na paměti. Proto raději dodržujme od druhých určitý odstup, vzdálenost. Lidé to většinou napřímo neřeknou, ale stát se terčem posměchu a úšklebků za zády je zbytečné. Pokud se s tímto problémem potýkáme denně v zaměstnání, je zapotřebí jej řešit. Jak to říct? Jedná se o velmi intimní a emotivní téma. Zkuste se rozmluvit zpočátku všeobecně o parfémech, deodorantech a hygieně. Můžete kolegovi doporučit vaší zkušenost. Pokud si druzí nevezmou vaše slova k srdci, může později dojít k napjatým vztahům, které můžou mít vliv na pracovní prostředí a výkonnost.

1