Královská etiketa, aneb couvání do dveří před Výsostí není snadné

Autor: Alena Hájková

Pixabay.com
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

O tom, jak se se chovat ke královské Výsosti bylo napsáno hodně. Angličané jsou známí svojí zdvořilí, jsou způsobní, na druhou stranu odměření a chladní. A tak se jejich mentalita, tradice a zvyklosti promítají i do etikety na královský dvůr. O tom se již přesvědčil i český prezident, Miloš Zeman, který se s královnou Alžbětou II. již setkal.

Královská etiketa je dnes pojmem, který je v mnoha ohledech neaktuální. Mnoho zvyklostí se již nedodržuje, překročení pravidel je vnímáno více liberálně. V mnohém navíc toto téma zůstává svým způsobem uzavřené pro obyčejné smrtelníky. Co se děje za zdmi paláce opravdu přesně nevíme. Obecné pravidlo zní – máte-li se setkat se členem královské rodiny při nějaké slavnostní události, dbejte klasických pravidel společenského chování a neměli byste se dopustit žádného zásadního faux-pas. Ostatně něco v podobném smyslu se dočtete i na královniných oficiálních stránkách.

Striktní návod neexistuje

Konkrétně královský web uvádí, že není žádný speciální návod, jak se chovat, když potkáte královnu. Stačí být zdvořilý, chovat se slušně, potřást rukou. Pokud chcete sledovat více tradiční formy, pak jediné, co máte udělat, je poklonit se královně. V případě mužů to znamená lehké pokynutí hlavou, u žen pukrle. Nic se ale nesmí přehánět, takže lepší spíše naznačit pohyb než se hlavou dotýkat pomalu země. Jak ale říkám, poklona před královnou již dnes není nutností, je to spíše záležitost pro fajnšmekry. Navíc nutno podotknout, že není úplně vhodné, aby poklonu vyseknul někdo, jehož královnou Alžběta není.

Královnu nehladit a nedotýkat se jí

Co je ale důležité vědět, když se neklaníte královně: nikdy se nedotýkejte člena královské rodiny, pokud Vás k tomu nevybídne. Takže ono ani to potřesení rukou není tak jednoduché. Musíte počkat než Vás královna, či člen královské rodiny vyzve k potřesení rukou. Dojde-li k tomu, neměli byste z člena královské rodiny vytřást duši, spíše jen takové lehké podání ruky. Ostatně královna i Charles údajně podávají ruku spíše jako „leklá ryba“, není to rázný silný stisk a tomu byste se měli přizpůsobit. Jakékoliv větší familiárnosti – objetí, polibky apod. nejsou na místě. Pravidel byste se měli držet i v případě, že stojíte někde v davu a čekáte.

Oslovování královny při pozdravu i v korespondenci

Během hovoru královnu oslovujeme „Vaše veličenstvo“ při první příležitosti, následně pak „Ma´am“. Když odcházíte, končíte rozhovor, měli byste opět použít „Vaše veličenstvo“. To ostatně platí i pro psanou korespondenci. U ostatních členů je to oslovení „Vaše královská výsosti“, následně oslovujete pány „Sire“, dámy „Ma´am“. Mimochodem traduje se, že Charlesovi přítelkyně mu musely říkat „Sire“ i v posteli. Dnes už je monarchie ale jinde, snaží se zapadnout do jednadvacátého století a podobné formality už se tolik nedodržují. Když už se ovšem bavíte s královnou, neměli byste jí pokládat žádné familiární otázky ohledně jejího soukromí, její rodiny apod.

Pokud královna dojí, vy také

Pokud se koná nějaká oficiální událost – dejme tomu banket – tak při příchodu královny musí všichni vstát, když královna vejde do místnosti. Jedinou výjimkou bývala královna matka, ta při příchodu své dcery povstat nemusela. Při takové oficiální večeři například – pokud královna dojí, dojedli jste taky. Královna je ovšem už vytrénovaná a snaží se, aby měli i ostatní šanci se najíst.

Proč vyházet pozadu ze dveří

Traduje se také, že byste se ke královně nikdy neměli obracet zády. To je asi známé pravidlo. Psalo se o tom v mnoha knihách, aby taky ne – vycházet ze dveří pozadu není jednoduché. Královna ale údajně od této povinnosti upustila, protože byla svědkem mnoha nevydařených komických odchodů. Hodně věcí, které byly dříve pravidlem dnes už neplatí. Například William s Kate spolu žili již před svatbou, nevyžaduje se, aby nevěsta byla panna atd. Zachovány byly takové prvky, které vyjadřují respekt vůči členům královské rodiny. Etiketa, zdá se, nyní nalezla jakousi rovnováhu mezi tradicí a modernitou. Otázkou zůstává, co s tím Charles či jeho následník udělají. Protokol totiž není věc neměnná a s novým králem mohou přijít nová pravidla.

Zdroj: www.royal.gov.uk

0