Korunovační klenoty budou ke zhlédnutí na netradičním místě

Jan Čížek

Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Při příležitosti 30. výročí vzniku České republiky budou vystaveny korunovační klenoty, kterým se také říká korunovační insignie. Svatovítskou katedrálu ozdobí od 17. do 21 ledna 2023. Vstup pro veřejnost zdarma.

Pražský hrad | Foto: Alena Šulcová

 

„Korunovační klenoty budou vystaveny v původní Gočárově vitríně,“ sdělil vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář. Vystaveny budou i relikvie sv. Václava, a to jeho lebka. Jedná se tak o velmi unikátní výstavu klenotů, které jsou dlouhodobě uschovány ve svatovítském relikviáři v Korunní komoře v kapli svatého Václava.

Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem a sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Klenot je zhotovený ze zlata vysoké ryzosti (21 – 22 karátů), zdobený drahými kameny a perlami – je v korunovačním souboru nejstarší. Váží téměř dva a půl kilogramu, i s křížkem je vysoká 19 cm, v průměru má rovněž 19 cm a každý ze čtyř dílů čelenky měří 14,5 cm. Ke své korunovaci v roce 1347 ji dal zhotovit Karel IV., poté ji věnoval prvnímu patronu země sv. Václavovi a zanechal ji, jako korunu státní, ke korunovaci dalších českých králů, svých nástupců na českém trůně.Hrad očekává velký zájem lidí této mimořádné události.

Korunovační klenoty | Foto: Hrad

Součástí představení termínu vystavení klenotů byl i trn z údajné Ježíšovy koruny, o kterém velmi poutavě hovořil šéf hradních památkářů. Podle Kroupy je dutina Kristovy trnové koruny dutá. „Zkoumala se kamej na křížku, a to v roce 2003a pomocí přenosného rentgenu bylo zjištěno, že další dutina je ve dně kříže,“ dodal Petr Kroupa.

Ke korunovačními klenotům patří nejen koruna a žezlo, ale také jablko, meč, korunovační prsten, pečeť, erb, zástava, plášť. Součástí je také královský trůn.

Jablko, zhotovené ze zlata vysoké ryzosti (18 karátů), váží 780 gramů a je vysoké 22 cm. Sestává ze dvou zploštělých polokoulí spojených ozdobným prstencem a završených poměrně velkým křížkem. Žezlo, zhotovené ze zlata téže ryzosti jako jablko, je 67 cm dlouhé a váží 1013 gramů. V souboru Českých korunovačních klenotů nahradilo žezlo z doby Karla IV.

Korunní komora v chrámu sv. Víta, v níž jsou korunovační klenoty českých králů uloženy, je bez nadsázky nejnepřístupnější místo na Pražském hradě. Dveře, stejně jako pancéřová skříň na klenoty, mají sedm zámků a k jejich otevření a vyzdvižení klenotů se musí sejít sedm držitelů klíčů: prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy.

Vstup pro veřejnost bude v tyto dny zdarma, umístěny budou uprostřed svatovítské katedrály.

Hrad /VIPosobnosti.cz

0