Je potřeba, aby se uchazeč o práci svěřil se svou nemocí? Budete překvapeni

Autor: Jan Čížek

Foto: Pixabay
Facebook
Twitter
WhatsApp
Picture of Alena Hájková
Alena Hájková

Redaktorka

Často uchazeči o práci přemýšlí nad tím, jestli je vhodné budoucímu zaměstnavateli oznámit, že trpí epilepsií, alergií nebo jiným chronickým onemocněním. Někteří lidé trpí i psychickými poruchami, které nejsou na první pohled patrné. Těmto nemocem se nevyhneme, jak o nich  informovat?

V pracovněprávních vztazích platí jednoznačný zákaz přímé i nepřímé diskriminace, mimo jiné i z důvodu zdravotního stavu zaměstnance. Proto by zaměstnanec vlastně neměl mít důvod zatajit zaměstnavateli informaci o svém zdravotním stavu. Takové jednání ze strany zaměstnance by se dokonce mohlo vykládat jako jednání v rozporu s dobrými mravy. Zaměstnavatel je oprávněn „poslat“ zaměstnance před nástupem do práce (při vzniku pracovního poměru) na zdravotní prohlídku, aby měl „jistotu“, že práce, kterou bude zaměstnanec vykonávat, je pro něj vhodná i ze zdravotních důvodů. Pracovněprávní předpisy umožňují zaměstnavateli i zaměstnanci reagovat v průběhu trvání zaměstnání na změny zdravotního stavu zaměstnance (převedení na jinou práci, výpovědní důvod na straně zaměstnavatele). Pokud zaměstnanec zatají významnou informaci o svém zdravotním stavu, neprospěje to jeho spokojenosti v zaměstnání a vážně to naruší pracovněprávní vztah, neboť zaměstnavatel to bude vnímat jako „podraz“. Takový pracovněprávní vztah pak dříve či později skončí, kolikrát pro obě strany zbytečně.

Hledejte kompromis

V případě, že zaměstnanec a nadřízený najdou vzájemnou důvěru, mohou spolu najít vyhovující obor a najít společné řešení, třeba i v možnosti práce na částečný úvazek. V praxi zaměstnavatel často lidi s různými nemocemi odmítá nejen ze strachu, jak pomoci v případě akutního zhoršení stavu, ale také z důvodu častých návštěv u lékaře nebo časté nemocnosti. Návštěva lékaře je důležitá i proto, že o nemoci nemusí člověk vůbec vědět. Před nástupem do práce bychom si měli především ujasnit, v jakém oboru nás může tato nemoc nepříjemně překvapit a podle toho své budoucí zaměstnání vybírat. Nepříznivý vliv může mít i stres, vyčerpání, nedostatek spánku apod. Stejně tak i zaměstnavatel by měl umět nabídnout vhodné pracovní zařazení pro lidi trpící některou z těchto nemocí.

Jak se nemoci projevují?

Rozhodně není vhodné, aby byl epileptik například řidičem z povolání, nejen z důvodu možnosti záchvatu, ale i nedostatkem spánku. Toto onemocnění se vyznačuje opakovanými záchvaty bezvědomí nebo změněného vědomí, křečí nebo chování, obvykle doprovázené změnou elektrické aktivity mozkové. Epilepsie tedy nemají nic společného s duševními chorobami. Přesto člověk s epilepsií nemůže vždy vykonávat takovou práci, jakou by chtěl. Ani pro astmatika, či člověka trpícího silnou alergií není vhodná třeba práce zahradníka nebo jakékoliv prašné prostředí. Naprosto nevhodné je nejen pro nemocné jakékoliv prostředí, ve kterém se kouří. Zvláště v případě, že máte zdravotní problémy, v případě, že váš kolega je kuřák, je vhodné ho požádat, aby nekouřil ve stejné místnosti (kanceláři). Pokud někdo trpí kožní alergií, měl by se vyhnout práci s materiálem, který jeho kůže nesnáší. Toto se může projevit například v kadeřnictví, kosmetice nebo při manipulaci s profesními látkami. Také není vhodné prostředí s mimořádnými klimatickými a povětrnostními podmínkami /mráz, silné slunce, horko/. Tito lidé by měli mít nejen vhodné pracovní prostředí, ale i oděv a obuv. Je dobré se vyhnout prostředí, které je nadměrně vlhké, ve kterém se tvoří plísně. Prach může ležet i na různých deskách, knihách, poličkách v kancelářích, v nekvalitních matracích, sedačkách, atd. Roztočům se daří i v květináčích, kobercích a na jiných místech.

Jak jednat s nemocným?

Těmto lidem pomáhá nejen léčba, ale i porozumění, bezkonfliktní prostředí. Mnoho lidí se z těchto nemocí úspěšně vyléčilo a dnes se věnují sportu, práci a jsou z nich úspěšní podnikatelé. Na druhou stranu si některé nemoci můžeme přivodit díky zaměstnání, a to jak v prašném prostředí, tak dlouhodobým stáním, sezením nebo sledováním počítače nebo stresem. V letních měsících je důležité dodržování pitného režimu, je nutné vyhnout se v poledních hodinách pobytu na přímém slunci nebo pobytu v místnostech, kde je těžký vzduch. V každém případě, každý, kdo je takto nemocný, by měl dodržovat přísně takový režim, jaký mu stanoví jeho lékař. Na tuto skutečnost by měl brát zřetel i zaměstnavatel.

0